Wake-up call for European Parliament by light show

Industry Committee called on to listen to science and society: No Burning biomass BRUSSELS | On Sunday night July 10, the Dutch Comité Schone Lucht called on the industry committee of the EU parliament to stop burning biomass for energy. The Dutch projected the message, on behalf of the International Coalition against the burning of biomass, via a light show on

EU-ministers Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa

De Europese Ministerraad is er niet in geslaagd om biomassaverbranding in de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED) aan te scherpen. Integendeel, het voorstel van de Raad vandaag verzwakt de hervormingen, door de Europese Commissie vorig jaar voorgesteld, nog meer. Deze uitkomst is een overwinning voor Frans Timmermans die altijd heeft gezegd ‘niet zonder biomassa te kunnen om de klimaatdoelen te halen’. Voor Comité Schone Lucht die in de afgelopen 4 jaar aanhoudend campagne heeft gevoerd tegen grootschalige houtimport, is dit een grote teleurstelling.Verder lezen …EU-ministers Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa

Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

We are writing to you on behalf of conservation and environmental justice organisations in the USA, Latvia, Estonia, Canada and Portugal, countries which are supplying large and/or growing quantities of wood pellets burned in Dutch power and heat plants.
Verder lezen …Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

Buitenlandse natuurorganisaties roepen minister import houtpellets p.o. te staken

Talloze natuurorganisaties uit VS, Canada, Estland, Letland, Portugal, landen die houtpellets aan Nederland leveren, hebben vandaag in brandbrieven de minister (Rob Jetten) en de Commissie EZK van de Tweede Kamer, opgeroepen om over te gaan tot directe stopzetting van álle biomassasubsidies. Verder lezen …Buitenlandse natuurorganisaties roepen minister import houtpellets p.o. te staken

Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister

Vijf landelijke Milieuorganisaties, Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment, Leefmilieu, Vereniging Milieudefensie, en Greenpeace Nederland, hebben op 16 juni een brandbrief verstuurd naar de Minister voor Klimaat en Energie (Jetten), de Kamerleden van de Commissie EZK, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Heijnen) en de Minister voor Natuur en Stikstof (Van der Wal – Zeggelink). Verder lezen …Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister

Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen

Geachte minister Jetten, minister Van der Wal, staatssecretaris Heijnen en geachte Kamerleden,

Op 22 april 2022 heeft u (minister Jetten) de Kamerbrief ‘Beleidsinzet Biogrondstoffen’ gepubliceerd6. De kamerbrief is geagendeerd voor bespreking tijdens de Commissie van 22 juni aanstaande (17.30 -22.30 uur)7. Hierbij sturen wij u onze reactie op de Kamerbrief. Hierbij gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:Verder lezen …Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen