Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister

Vijf landelijke Milieuorganisaties, Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment, Leefmilieu, Vereniging Milieudefensie, en Greenpeace Nederland, hebben op 16 juni een brandbrief verstuurd naar de Minister voor Klimaat en Energie (Jetten), de Kamerleden van de Commissie EZK, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Heijnen) en de Minister voor Natuur en Stikstof (Van der Wal – Zeggelink). Verder lezen …Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister

BREAKING: Nederlandse geldkraan per onmiddellijk dicht voor biomassa

“Baanbrekend en moedig besluit nieuwe minister Klimaat (Rob Jetten) dat alle lof verdient. Geldkraan dicht per onmiddellijk voor nieuwe biomassacentrales. Nederland zet hiermee de toon en daagt Brussel uit. Veel zal nog wel afhangen van omgang met huidige (bestaande) subsidies en bijstook in kolencentrales in het lang verwachte afbouwpad dat vandaag bekend werd. De continuering van grootschalige import gaat onder huidige

Milieucommissie Europees Parlement stemt voor beperking biomassa voor hernieuwbare energie

De Milieucommissie van het Europees Parlement (Commissie ENVI) heeft op 16 mei gestemd vóór het verminderen van biomassasubsidies ‘door verbranding van bomen en andere bosbiomassa’. Ook het meetellen van biomassaverbranding voor Europese en nationale doelstellingen voor hernieuwbare energie wil de Commissie ENVI beperken. Hoewel biomassasubsidies voor een deel worden afgeschaft, blijven er bepaalde uitzonderingen. De stemming is een positieve stap in

Vredespenning voor Frans Timmermans behoeft kritische kanttekening over biomassa

Nijmegen | Op 12 mei 2022 wordt de tweejaarlijkse “Vrede van Nijmegen Penning 2022” uitgereikt aan Frans Timmermans, vice voorzitter van de Europese Commissie. Dit vanwege zijn inzet voor onder meer ‘ínternationale samenwerking, mensenrechten en duurzaamheid’ Drie Nederlandse natuurorganisaties, Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment roepen i.s.m. de Internationale Coalitie tegen Biomassa de organisatoren van de prijs op

Persbericht, 25 april 2022: 27 april – Internationaal protest tegen Vattenfall

Actievoerders op het gebied van bosbescherming organiseren op woensdag 27 april a.s. 9.00 uur AM, een internationaal protest in vier landen: Nederland, Zweden, Duitsland en Engeland. Dit naar aanleiding van de recente weigering van Vattenfall (zie brief 22 april 2022, bijlage persbericht) om af te zien van biomassaverbranding voor warmte en energie. De investeringen van Vattenfall in verbranding van houtige biomassa

Persbericht, 22 april 2022: BREAKING: Nederlandse geldkraan per onmiddellijk dicht voor biomassa

“Baanbrekend en moedig besluit nieuwe minister Klimaat (Rob Jetten) dat alle lof verdient. Geldkraan dicht per onmiddellijk voor nieuwe biomassacentrales. Nederland zet hiermee de toon en daagt Brussel uit. Veel zal nog wel afhangen van omgang met huidige (bestaande) subsidies en bijstook in kolencentrales in het lang verwachte afbouwpad dat vandaag bekend werd. De continuering van grootschalige import gaat onder huidige

Persbericht, 21 april 2022: Ambitieus afbouwpad biomassa geëist aan vooravond kamerbrief biomassasubsidies

Comité Schone Lucht roept tijdens gesprek minister Jetten op, namens ruim 300.000 burgers, resoluut einde te maken aan biomassasubsidies. Comité Schone Lucht heeft vandaag in gesprek met Rob Jetten, namens 318.326 Nederlanders & Europeanen, de minister dringend opgeroepen haast te maken met de beëindiging van de SDE subsidies voor biomassa middels een duidelijk afbouwpad, conform het SER advies (juni 2020). Het

Persbericht, 13 april 2022: Internationale coalitie stelt ultimatum aan Zweedse Vattenfall

EU | Vandaag heeft de internationale coalitie tegen biomassa, namens 16 bekende NGO’s uit Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland en Amerika, in een brandbrief en videobericht een ultimatum gesteld aan Anna Borg, CEO van de Zweedse multinational Vattenfall. De brandbrief vraagt om een reactie voor aanvang van de komende aandeelhoudersvergadering op 28 mei a.s. Hierbij acht de coalitie een uitfasering van biomassa

New report refutes sustainability claims from biomass industry

More than 40 biomass plants across Europe using stemwood for energy. EU| New report from Forest Defenders Alliance, an international coalition of environmental NGOs against biomass, demonstrates that many wood-burning power plants and wood pellet manufacturing plants in the EU appear to be using trees logged directly from forests, despite claims to use sawdust and other residual waste for energy. European