Raad van State | Vattenfall versus Natuur NGO’s | Woensdag 30 AUG. 10.15 uur
Volg laatste nieuws en eerste reacties: Comité Schone Lucht
, Twitter @fenokkio, LinkedIn @CleanAirCommitee and @FennaSwart.

AMSTERDAM | Morgen woensdag 30 augustus zal de Raad van State uitspraak doen over het beroep tegen het Milieueffectrapport (MER) en de omgevingsvergunning van de biomassacentrale Diemen van Vattenfall, die door MOB en Natuurmonumenten, mede namens Comité Schone Lucht, zijn aangespannen. De uitspraak zal in twee delen worden vrijgegeven1.

De uitspraak morgen betreft het eerste deel. De uitspraak op de natuurvergunning volgt later. Mocht de Raad van State van mening zijn dat een Milieu-effectrapport voor de biomassacentrale moet worden opgesteld, dan betekent dat opnieuw extra vertraging voor de bouw van de biomassacentrale van Vattenfall. In 2019 werd, op basis van de twee afgegeven vergunningen, een SDE+ subsidie van 396 miljoen gereserveerd ten behoeve van de bouw van Nederlands grootste biomassacentrale. Vanwege de bouwverplichting die binnen 4 jaar moet plaatsvinden is deze reservering dit jaar komen te vervallen. Om deze reden heeft de RVO namens de minister Rob Jetten, op 22 maart 2023 besloten opnieuw een SDE++ subsidie van maximaal 395,28 miljoen euro toe te kennen aan Vattenfall voor de bouw van de biomassacentrale in Diemen. Afgelopen week hebben wij hier, namens Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment en Leefmilieu, bezwaar tegen aangetekend bij de minister (zie bezwaarschrift in de bijlage). Dit besluit is namelijk strijdig met het kabinetsbesluit dd 22 april 2022 om subsidies voor opwekking van lagetemperatuur warmte dmv biomassaverbranding onmiddellijk te stoppen. Mocht morgen blijken dat een MER moet worden opgesteld dan zal dit leiden tot opnieuw uitstel en wat ons betreft afstel. De uitspraak volgt op een jarenlange strijd tussen Vattenfall en Comité Schone Lucht maar is tevens van groot belang voor vervolginvesteringen in de biomassa-industrie in binnen en buitenland. De uitspraak zal met argusogen worden gevolgd door zowel de energiesector als de natuurorganisaties.”Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht

U kunt onze reactie op de uitspraak van de Raad van State morgen om 10.30u lezen op de website van Comité Schone Lucht en twitter.

Contactpersoon voor de pers
Fenna Swart, +00316-41514330, fennaswart25@gmail.com

  • 1https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@139039/202104649-1-r4/#toonpersaankondiging“De Afdeling bestuursrechtspraak behandelde deze zaak op 21 februari 2023 op zitting. Op die zitting kwamen ook twee natuurvergunningen voor Vattenfall aan de orde waar de MOB eveneens hoger beroep tegen had ingediend. In die zaken met zaaknummers 202104695/1 en 202104694/1 doet de Afdeling bestuursrechtspraak later uitspraak.”