Resultaten en Successen

Resultaten

Sinds de oprichting en start van de campagnes tegen biomassaverbranding van Comité Schone Lucht  waarbij we de Nederlandse, Europese en mondiale biomassa-industrie in kaart brachten, zijn er ruim 850 nieuwsberichten verschenen in de Nederlandse pers en media en daarbuiten, in 15 landen (waaronder Politico Europa, Zweden, Engeland, VS, Estland, Letland, Zwitserland, Duitsland) verschenen. Op basis hiervan bereikten we miljoenen Nederlandse, Europese en Amerikaanse kijkers en lezers, werden er Kamervragen gesteld in Estland en Nederland en werkten we mee aan vergelijkbare onderzoeken in Estland en de Verenigde Staten.

 

Successen

Op basis hiervan behaalden we vele successen. Zo besloot de Tweede Kamer vorig jaar dat er geen nieuwe subsidies komen voor centrales die elektriciteit opwekken met biomassa. Mede op basis van onze brandbrief aan de SER  (1) adviseerde de Raad afgelopen zomer (2020) dat de subsidies voor laagwaardige toepassingen van hout (biomassa) z.s.m. dienen te worden afgebouwd. Mede op basis van onze brandbrief aan de minister van EZK (2) en lobby in de Tweede Kamer werden daarna de subsidies (SDE++) voor biomassaverbranding eind februari 2021 bevroren totdat er een definitief afbouwpad komt. Met de brandbrief daarna aan informateur Tjeenk Willink (april 2021) riepen wij, namens 58 binnen- en buitenlandse bosbeschermingsorganisaties en wetenschappers, op om helemaal te stoppen met subsidies voor biomassa voor energieopwekking. De al vergeven subsidies voor mee- en bijstook in kolencentrales zouden moeten worden teruggedraaid, evenals subsidies voor biomassacentrales die nog niet zijn gebouwd.

Onze successen

This site is registered on wpml.org as a development site.