Morgen stemt de Eerste Kamer over de kolenwet. Dat de wet aangenomen wordt en kolen als brandstof per 2030 verboden zullen worden lijkt vrijwel zeker. Minister Wiebes laat echter de deur open naar een brandstof voor diezelfde centrales die nóg vervuilender is en een nóg vernietigender impact heeft op klimaatverandering, natuur en biodiversiteit dan steenkool: houtige biomassa.

Nederland moet flink minder CO2 uitstoten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen en aan het Urgenda vonnis te voldoen. Dit kan relatief goedkoop gerealiseerd worden door de kolencentrales eerder te sluiten, en daarbij tevens de deur naar biomassa dicht te doen.
Het mag onderhand toch wel als bekend worden verondersteld dat houtige biomassa als brandstof een nóg slechter alternatief is dan steenkool en allesbehalve duurzaam is. Biomassa stoot immers – zelfs al zóu het in het meest ideale geval voor 100% uit resthout bestaan – 20% meer CO2 uit dan kolen en 2x zoveel als gas. Ook bij de oogst van resthout leidt de industrie tot extra bomenkap, aantasting van natuur en bossen in binnen- en buitenland en daarmee afname van biodiversiteit.

De claim die de biomassa-industrie legt op het vastleggen van CO2 door bomen is absurd: de bomen en bossen zijn geen eigendom van de industrie, en er is geen herplantplicht. 
Daarnaast is biomassa als energiebron ook nog eens extreem duur, zal het door de stijgende vraag naar hout steeds duurder worden, en is er nauwelijks tot geen draagvlak meer voor in de samenleving.

De sector wordt kunstmatig overeind gehouden door miljardensubsidies van de Europese Unie die biomassa als CO2-neutraal behandelt, en een stevige industrielobby.

Het is heel eenvoudig: om de wereldwijde klimaat- en ecologische crisis een halt toe te roepen, moeten we juist afblijven van de bossen, meer bomen planten, bossen laten groeien en ouder laten worden. Niet verbranden voor energie. Hoe ouder bomen worden, hoe sneller ze groeien en hoe meer CO2 ze opnemen. En hoe ouder de bossen en het bos-ecosysteem hoe hoger de biodiversiteit.
Zelfs de hoogste baas van de Verenigde Naties Guterres zei het onlangs nog: “De oorlog tegen de natuur moet stoppen.”

Op dit moment exporteert Nederland electriciteit en hebben we een overschot. De kolencentrales stonden afgelopen jaar zelfs af en toe stil vanwege de flinke toename in zon- en windenergie. Ons land blijkt voldoende importmogelijkheden te hebben om de wegvallende elektriciteitsproductie van de kolencentrales te compenseren, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Dat moet dan vanzelfsprekend wel echt duurzame stroom zijn. Daarnaast kunnen gascentrales die nu niet in werking zijn, worden ingeschakeld. De gascentrales stoten de helft minder CO2 uit en geven veel minder luchtverontreiniging dan kolencentrales en stook op biomassa. Als elektriciteitsbron moet aardgas dan z.s.m. grotendeels vervangen worden door wind- en zonne-energie. Dit dient gecombineerd te worden met een doorontwikkeling van energieopslag, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof,.

Als daarnaast de regering eindelijk de maatregelen voor CO2 reductie van Urgenda serieus gaat nemen, en alle middelen inzet voor échte verduurzaming van de energiemarkt, kunnen we als land pas een werkelijk transitiepad inslaan. Nog langer doormodderen met biomassa is niets anders dan gevaarlijke struisvogelpolitiek die juist leidt tot versnélling van de klimaatopwarming.

Elanden die verdwaasd rondlopen in gekapt bos in Nationaal Park Laheema in Estland, dat onderdeel uitmaakt van “beschermd” Natura 2000 gebied. Het is een typisch en schrijnend voorbeeld van de zwakke regulering van het zogenaamde duurzame bosbeheer in de landen waar de Nederlandse biomassacentrales hun houtpellets vandaan halen. RWE haalt hun houtpellets o.a. uit Estland. 

Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales

  • https://www.the-fab.org/
  • https://www.facebook.com/FederatieTegenBiomassacentrales/
  • https://twitter.com/tegenbiomassa