Deelnemers Rondetafelgesprek biomassa 14 okt 2020 Nr 1 t/m 7 hebben connecties met energiebedrijven.

1.      Zwier van Olst: Staatsbosbeheer en directeur Bio Energy BV van Staatsbosbeheer (2001-heden). Energiehout BV is een 100% deelneming van Staatsbosbeheer Projecten BV en leverancier van biomassa voor warmte- en warmte/kracht centrales.

2.      Martien Visser: Lector Energietransitie aan Hanze Hogeschool(Groningen) en vanaf 1992 werkzaam bij Gasunie. “Liever biogas in bestaande gasleiding dan nieuwe warmtenetten.”

3.      Olof van der Gaag: NVDE (Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, energie koepel. Energiebedrijven zijn lid NVDE. Leden zijn mn energiebedrijven en biomassasector.

4.      Medy vd Laan: Energie NL (Branchevereniging Energiebedrijven, staatssecretaris D66 in kabinet Balkenende).

5.      Em. Prof Wim Turkenburg, Universiteit Utrecht (Prof Martin Junginger en prof André Faaij zijn zijn opvolgers). Vanaf 2012 Energie en milieu advisering. Werkzaamheden voor, en advies aan o.m. Ministerie EZ, Ministerie I&M, IEI, Essent-RWE, EPZ, NRG, IRR, HOVO, ECN, SER, NOS, BNR, IDFA, University Wroclaw (Polen), Provincie Noord-Holland (NZKG), Stanford University (GEA), RIKILT (Wageningen), CATO, NLVOW, WISE, RH-DHV, Research Council of Norway, Pallas, Bezinningsgroep Energie, PvdA Masterclass, Springtij Forum, NAM, EBN, KVGN, SCOT (EC), Green Cross (Switserland), KikvorsFilm, Greenpeace, NNV, TU-Eindhoven, EenVandaag, RTL-Z, KIVI, DROPP (Rotterdam), KWINK Groep, VNO-NCW, Topsector Energie, Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Belgisch Nucleair Forum, TKI-BBE (Topconsortia Kennis en Innovatie Bio Based Economy), Uniper, Deltalinqs, WUR, Stedin, Overleggroep Groningen 2.0, ANVS, TNO, Thales-NL en Universiteit Utrecht. heeft hij ook belangen in energielobby? (=Schöne),

6.      Sible Schöne. Ex directeur van Hier Opgewekt. Nu adviseur van HIER Opgewekt.

Vattenfall en Engie zijn sponsoren van jaarlijks evenement ‘HIER opgewekt’.

HIER opgewekt ondersteunt bewonersinitiatieven op het gebied van verduurzaming van de buurt en van collectieve opwek van duurzame energie (energiecoöperaties). HIER opgewekt fungeert ook als landelijk kennisplatform.

https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/warmtecentrales-op-houtige-biomassa-doorgaan-of-niet : Conclusie: doorgaan onder de juiste voorwaarden. Tot ca 2013 was Essent sponsor voor ca 20% van HIER opgewekt: https://www.trouw.nl/nieuws/milieugroep-sponsor-essent-past-niet-bij-klimaatorganisatie~b9859232/

7.      Bart Strengers: PBL (= overheid). Opsteller Jonit Fact Finding Duurzaamheidskader Biomassa.

8.      Niels Rood: TKI Urban energy blok. https://www.linkedin.com/in/nielsrood/?originalSubdomain=nl TKI=Topconsortia voor Kennis en Innovatie. TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 is onze inzet.

9.      Louise Vet. Professor biodiversiteit.

10.   Jelmer Vierstra, beleidsmedewerker Natuur en Milieu): https://www.linkedin.com/in/jelmervierstra/?originalSubdomain=nl ecoloog. Directeur Marjolein Demmers Natuur en Milieu werkzaam geweest bij Essent (1999-2005), bij Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV (2006-2016) directeur duurzaamheidsprogramma, een jaar dir Groene Zaak, en vanaf 2017 directeur Natuur en Milieu. raad v toezicht (Natuur en Milieu is Ceo netwerkbeheerder Alliander

11.   Jorien de Lege – Milieudefensie. SER Energieakkoord 2013 ondertekend en recent nieuw Klimaatakkoord 2019 niet ondertekend. https://milieudefensie.nl/actueel/milieudefensie-en-greenpeace-klimaatakkoord-is-goede-start-maar-onvoldoende. Biomassa: Er ontbreken harde garanties over duurzame biomassa, en als Nederland leggen we een onrealistisch hoge claim op de beschikbare hoeveelheid biomassa. De organisaties roepen de Kamers op geen subsidie toe te staan tot er garanties zijn dat biomassa niet ten koste gaat van bossen en de mensen die ervan afhankelijk zijn.

12.   Joris Thijssen – Greenpeace. Milieudefensie. SER Energieakkoord 2013 ondertekend en recent nieuw Klimaatakkoord 2019 niet ondertekend.