28 mei 2024, Comité Schone Lucht, FERN en ClientEarth

Comité Schone Lucht heeft samen met de Europese bosbeschermingsorganisatie FERN en milieuorganisatie ClientEarth een handleiding voor beleidsmakers en politiek opgesteld, getiteld: Verstandiger met Hout (Wiser with Wood). De handleiding is bedoeld voor een ambitieuze en verdergaande implementatie van de herziene Europese Richtlijn hernieuwbare energie (REDIII), op het onderdeel biomassaverbranding voor energie, naar Nederlandse wetgeving. In de handleiding worden oplossingen geboden om klimaat, bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren op basis van de problematiek ontstaan door het EU-beleid voor biomassaverbranding in het afgelopen decennium. De manier waarop biomassa-energie nu is gereguleerd, ook in de nieuwe EU richtlijn (RED III), moet sterk worden verbeterd op alle relevante niveaus van de besluitvorming. Lidstaten hebben binnen deze richtlijn, hiervoor expliciet de mogelijkheid gekregen. Zij dienen deze ruimte te pakken. Lees hier de aanbiedingsbrief aan minister Jetten.

In de handleiding worden aanbevelingen gedaan om de biomassa-sector te helpen bij de transitie van laagwaardige toepassingen van hout (houtverbranding voor energie) naar hoogwaardig gebruik (vastlegging van koolstof) en de inzet van het cascadeprincipe hierbij, conform het Nederlandse SER advies (2020). Dit is nodig omdat het verlies aan bossen en biodiversiteit heeft geleid tot ernstige bezwaren tegen de status van houtverbranding als energiebron. Momenteel is houtverbranding de grootste leverancier in de mix van ‘hernieuwbare energie’. Het biomassabeleid van de EU heeft geleid tot een verdriedubbeling van rechtstreekse CO2-emissie uit biomassa in de periode van 1990 tot nu. De emissie van biomassaverbranding in de EU is nu bijna net zo groot is als die van de hele Duitse economie. Door de systematische boskap raakt ons natuurlijke bosreservoir uitgeput. In het bijzonder vanwege toenemende hout- en kaalkap om de biomassa-industrie te voorzien van brandstof. Daarbij verlenen nationale overheden elk jaar miljarden euro’s aan steun in de hoop hun EU-doelen voor hernieuwbare energie te bereiken. Nieuw beleid dient gebaseerd te zijn op wetenschappelijke
(praktijk)kennis en feiten, zonder directe of indirecte inmenging of beïnvloeding van commerciële belanghebbenden zoals energie- en bosbouwindustrie.