Comité Schone Lucht, FERN, ClientEarth. 2024. ‘Wiser with Wood. Guidline Implementation EU REDIII in Dutch Law. Biomass combustion’  – ‘Verstandiger met Hout. Handleiding Implementatie EU REDIII in Nederlandse wetgeving. Onderdeel biomassaverbranding’. Publicatie 13 mei 2024.

Van Europese richtlijn ‘Hernieuwbare Energie’ (RED3|2023) naar nationale implementatie en wetgeving in Nederland. Verbranding houtige biomassa voor energie.

Voorwoord

De handleiding is bedoeld voor de vertaling en implementatie van de herziene EU- richtlijn voor hernieuwbare energie (RED3|2023) in Nederlandse wetgeving. Dit met als belangrijkste doelstelling een richtlijn voor betere bescherming van klimaat, bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit te bewerkstelligen, ten gunste van de gezondheid van mens, dier en natuur. In de handleiding worden oplossingen geboden om klimaat, bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit te beschermen en te verbeteren op basis van de problematiek ontstaan door het EU-beleid voor biomassa in het afgelopen decennium.

Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de biomassa-sector te helpen bij de transitie van laagwaardige toepassingen van hout (houtverbranding voor energie) naar hoogwaardig gebruik (vastlegging van koolstof) en de inzet van het cascadeprincipe hierbij, conform het Nederlandse SER advies (2020).