Overheidssubsidies spelen bepalende en kwalijke rol bij misstanden buitenlandse bossen en natuurgebieden 74 Natuur- en Bosbeschermingsorganisaties en 22.000 Nederlanders De brandbrief is geschreven namens ruim 22.000 Nederlanders en ondertekend door 74 landelijke en regionale natuur- en bosbeschermingsorganisaties, bewoners- en actiegroepen en deskundigen uit binnen-en buitenland (zie bijlage ‘brandbrief met ondertekenaars’) en gericht aan de minister en staatssecretaris van respectievelijk EZK en I&W over overheidssubsidies voor houtige biomassa. 

Volgens de ondertekenaars is, met de begrotingsbehandeling EZK die op 4 en 5 november a.s. plaatsvindt, het moment gekomen voor de minister om zich duidelijk uit te spreken in het kader van de SDE+ subsidies voor de inzet van laagwaardige toepassing van biomassa (hout) voor het opwekken van warmte. In de afgelopen 2,5 jaar is duidelijk geworden dat er in binnen- en vooral ook buitenland structurele misstanden plaatsvinden, ontstaan door het groeiend gebruik van houtige biomassa voor warmte en de financiering daarvan. 

De verwoesting van biodiversiteit en ecosystemen en de schadelijke effecten van de uitstoot door verbranding op de luchtkwaliteit, aangejaagd door de SDE subsidies, zijn onacceptabel. Kamerbrief Wiebes Overheidssubsidies spelen hierbij, volgens de ondertekenaars een bepalende en kwalijke rol. Het is daarom belangrijk dat het kabinet onmiddellijk handelt met betrekking tot initiatieven voor duurzame alternatieven, zoals geothermie, aquathermie en warmtepompen en deze zo snel mogelijk beschikbaar maakt. Klimaatdoelen komen anders in de knel. In de kamerbrief van 16 oktober jl. geeft minister Wiebes zich hiervan bewust te zijn. Tegelijkertijd doet hij, tot ontsteltenis van de ondertekenaars, met betrekking tot de afbouw van reeds vergunde en nieuwe subsidiebeschikkingen geen uitspraak. Volgens de minister is dit omdat hij eerst geïnformeerd wil worden door een nieuw onderzoek van het PBL. 

Oproep Met deze brandbrief roepen de ondertekenaars minister Eric Wiebes op ‘om de overheidssubsidie voor biomassaverbranding in kolen- en biomassacentrales onmiddellijk stop te zetten’. Tevens verzoeken zij de minister om de, door de SER geadviseerde, afbouw van subsidies te concretiseren. 

Bijlage: Brandbrief 031120 t.a.v. EZK

Contact
Comité Schone Lucht | Fenna Swart – 0641514330
Maarten Visschers – 0634428154