Stemming Europees Parlement nieuwe EU-Richtlijn hernieuwbare energie cruciaal in langlopend biomassadebat

BRUSSEL | STRAATSBURG | Vandaag en morgen (14 sept. 2022) komt Europees Parlement bijeen om te stemmen over wijzigingen in de EU-Richtlijn voor hernieuwbare energie (RED). Een cruciale fase in het biomassadebat, die het lot zal bepalen van Europa’s laatste natuurlijke bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Verder lezen …Stemming Europees Parlement nieuwe EU-Richtlijn hernieuwbare energie cruciaal in langlopend biomassadebat

Wake-up call for European Parliament by light show

Industry Committee called on to listen to science and society: No Burning biomass BRUSSELS | On Sunday night July 10, the Dutch Comité Schone Lucht called on the industry committee of the EU parliament to stop burning biomass for energy. The Dutch projected the message, on behalf of the International Coalition against the burning of biomass, via a light show on

EU-ministers Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa

De Europese Ministerraad is er niet in geslaagd om biomassaverbranding in de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED) aan te scherpen. Integendeel, het voorstel van de Raad vandaag verzwakt de hervormingen, door de Europese Commissie vorig jaar voorgesteld, nog meer. Deze uitkomst is een overwinning voor Frans Timmermans die altijd heeft gezegd ‘niet zonder biomassa te kunnen om de klimaatdoelen te halen’. Voor Comité Schone Lucht die in de afgelopen 4 jaar aanhoudend campagne heeft gevoerd tegen grootschalige houtimport, is dit een grote teleurstelling.Verder lezen …EU-ministers Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa

Buitenlandse natuurorganisaties roepen minister import houtpellets p.o. te staken

Talloze natuurorganisaties uit VS, Canada, Estland, Letland, Portugal, landen die houtpellets aan Nederland leveren, hebben vandaag in brandbrieven de minister (Rob Jetten) en de Commissie EZK van de Tweede Kamer, opgeroepen om over te gaan tot directe stopzetting van álle biomassasubsidies. Verder lezen …Buitenlandse natuurorganisaties roepen minister import houtpellets p.o. te staken

Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister

Vijf landelijke Milieuorganisaties, Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment, Leefmilieu, Vereniging Milieudefensie, en Greenpeace Nederland, hebben op 16 juni een brandbrief verstuurd naar de Minister voor Klimaat en Energie (Jetten), de Kamerleden van de Commissie EZK, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Heijnen) en de Minister voor Natuur en Stikstof (Van der Wal – Zeggelink). Verder lezen …Milieuorganisaties sturen brandbrief naar Klimaatminister