Na meer dan dertig jaar van mislukte beloften, verstreken deadlines en beleidsspelletjes roept de wereldgemeenschap in het licht van de meedogenloze erosie van de bossen in de wereld op tot verantwoordelijkheid

Aan het begin van COP28 dringen 100 maatschappelijke groeperingen wereldwijd aan op meer bosverantwoordelijkheid. In aanvulling hierop hebben vandaag 25 internationale natuur- en bosbeschermingsorganisaties1Bos- en natuurbeschermingsorganisaties: Comite Schone Lucht – NL; Abibi Nsroma Foundation (ANF) – Ghana; Association Workshop for All Beings – Polen; BankTrack – Nederland; BirdLife Europe and Central Asia; Coastal Plain Conservation Group – USA; Dogwood Alliance – USA; Fern – EU & UK; Forest Initiatives and Communities – Oekraine; Forum Ökologie & Papier – Duitsland; Friends of the Earth Japan – Japan; Global Justice Ecology Project – USA; Green Impact – Italie; Leefmilieu – Nederland; Luontoliitto (The Finnish Nature Association) – Finland; Milieudefensie – Nederland; Mobilisation for the Environment – Nederland; My sme les – Slowakije Natural Resources Defense Council – USA; NOAH – Friends of the Earth Denmark – Denemarken; Partnership for Policy Integrity – USA; Pro REGENWALD – Duitsland; Protect the Forest – Zweden; ROBIN WOOD – Duitsland Wild Europe – EU & UK. uit Europa, Engeland, Amerika, Afrika en Azië een brandbrief verstuurd aan Wopke Hoekstra, de nieuwe EU Klimaat commissaris. In de brandbrief wordt Hoekstra opgeroepen om de mondiale doelstelling voor hernieuwbare energie2Global targets for renewables and energy efficiency (europa.eu) aan te scherpen door biomassaverbranding voor energie uit te sluiten.

Brandbrief
Volgens de brandbrief heeft de, dit jaar, gereviseerde EU-Richtlijn hernieuwbare energie (RED3) aangetoond, dat ‘’het stellen van doelstellingen voor hernieuwbare energie zonder waarborgen en uitsluitingen tot een overmatige afhankelijkheid van biomassa-energie leidt, ten koste van de bossen, biodiversiteit en essentiële koolstofopslag.” Meer dan de helft van de Europese bossen worden gekapt en verbrand voor energie-doeleinden. Een percentage dat is toegenomen3publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC122719 sinds marktprikkels voor houtige biomassa in de EU-wetgeving werden geïntroduceerd. Dit met verregaande en negatieve gevolgen zoals intensieve bos- en kaalkap, landdegradatie en een volledige verlies van het aanwezige koolstofreservoir in diverse lidstaten.

Stop grootschalige import houtpellets uit natuurlijke bossen
Intacte bosecosystemen spelen, volgens de natuurorganisaties, een cruciale rol bij de mitigatie van, en aanpassing aan klimaatverandering. De huidige vraag van de EU naar houtpellets voor energie zorgt echter voor een significante achteruitgang van bossen en biodiversiteit, zowel in de EU als daarbuiten4Grootschalige export van houtpellets uit natuurlijke bossen vindt plaats in Roemenië, Polen, Scandinavië, de Baltische staten, Canada en de Verenigde Staten.. Landen als Japan en Zuid-Korea willen hun energiesysteem omzetten naar fossiele brandstoffen. De Japanse regering moedigt andere landen in Zuidoost-Azië aan om hierbij bosbiomassa in te zetten als vervanging van steenkool. Deze ontwikkeling is, volgens de organisaties onacceptabel.

Handel in lijn met wetenschap
De organisatie roepen Hoekstra op om de inzet van bosbiomassa uit te faseren ‘nu het mondiale energiesysteem overgaat op hernieuwbare energiebronnen.’ In veel wetenschappelijke rapporten van zowel de KNAW, de EASAC, het JRC van de Europese Commissie en het IPCC wordt de noodzaak van CO2 reductie geëxpliciteerd. Volgens de organisaties is het van essentieel belang dat de EU onderkent dat het doorgaan, en zelfs aanjagen, van industriële bos- en kaalkap voor biomassaverbranding de, op wetenschap gebaseerde, noodzaak van CO2-reductie ernstig ondermijnt, naast onherstelbare schade voor bossen en biodiversiteit.

Context

In aanvulling op de brandbrief (LINK brandbrief) stuurden de bos- en natuurorganisaties ook een video van een gezamenlijke Art Action, getiteld: ‘Icarus’ die afgelopen week werd uitgevoerd op Place de Luxembourg in Brussel (LINK video Art Action ‘Icarus’ ).

  • 1
    Bos- en natuurbeschermingsorganisaties: Comite Schone Lucht – NL; Abibi Nsroma Foundation (ANF) – Ghana; Association Workshop for All Beings – Polen; BankTrack – Nederland; BirdLife Europe and Central Asia; Coastal Plain Conservation Group – USA; Dogwood Alliance – USA; Fern – EU & UK; Forest Initiatives and Communities – Oekraine; Forum Ökologie & Papier – Duitsland; Friends of the Earth Japan – Japan; Global Justice Ecology Project – USA; Green Impact – Italie; Leefmilieu – Nederland; Luontoliitto (The Finnish Nature Association) – Finland; Milieudefensie – Nederland; Mobilisation for the Environment – Nederland; My sme les – Slowakije Natural Resources Defense Council – USA; NOAH – Friends of the Earth Denmark – Denemarken; Partnership for Policy Integrity – USA; Pro REGENWALD – Duitsland; Protect the Forest – Zweden; ROBIN WOOD – Duitsland Wild Europe – EU & UK.
  • 2
  • 3
  • 4
    Grootschalige export van houtpellets uit natuurlijke bossen vindt plaats in Roemenië, Polen, Scandinavië, de Baltische staten, Canada en de Verenigde Staten.