EU | Vandaag heeft de internationale coalitie tegen biomassa, namens 16 bekende NGO’s uit Nederland, Zweden, Duitsland, Engeland en Amerika, in een brandbrief en videobericht een ultimatum gesteld aan Anna Borg, CEO van de Zweedse multinational Vattenfall. De brandbrief vraagt om een reactie voor aanvang van de komende aandeelhoudersvergadering op 28 mei a.s. Hierbij acht de coalitie een uitfasering van biomassa op de kortst mogelijke termijn onvermijdelijk in de landen waar Vattenfall actief is, namelijk Engeland, Duitsland, Zweden en Nederland. Vattenfall heeft eerder aangegeven niet verder te willen met biomassa als er geen draagvlak is, maar verwees herhaaldelijk naar de politiek.

In de brief eist de coalitie onder meer een onmiddellijke annulering van alle plannen om nieuwe biomassaverbrandingsinstallaties te bouwen, waaronder die in Amsterdam (Diemen) Nederland en Berlijn in Duitsland, evenals haar plannen om de hoeveelheid verbrand hout te verhogen in bestaande installaties.

  • De plannen van Vattenfall om de verbranding van houtbiomassa uit te breiden, zijn het tegenovergestelde van klimaatverantwoordelijkheid. “fossielvrij” zijn betekent niets als het niet leidt tot verminderde uitstoot. We moeten alle fossiele brandstoffen onmiddellijk uitfaseren, maar we kunnen ze niet vervangen door andere destructieve, koolstofrijke brandstoffen (Anton Foley, Fridays For Future Sweden)
  • De totale subsidie aan Vattenfall NL bedraagt 395 miljoen euro. Voor een biomassacentrale in Amsterdam die niemand wil. Niet de bewoners, niet de gemeente noch de politici. Maar Vattenfall beschouwt subsidies als ‘bedrijfseigendom, ook al is de biomassacentrale nog niet gebouwd. En dat zal niet gebeuren zolang er nog juridische procedures lopen tegen de vergunningen. Zolang Vattenfall de deur openhoudt, staat hun geloofwaardigheid en reputatie op het spel. Er is niemand meer die gelooft in Vattenfalls’ oprechtheid met betrekking tot hun duurzaamheidscampagnes (Fenna Swart, Comité Schone Lucht Nederland)
  • De wetenschap is duidelijk; we moeten onze emissies aan de bron verminderen en tegelijkertijd de koolstofvoorraden in bossen vergroten.Verbranden van fossielvrije bosbiomassa voor energie het doet het tegenovergestelde. In de komende beslissende decennia zal het verbranden van fossielvrije bosbiomassa zowel de uitstoot verhogen als tegelijkertijd de koolstofvoorraden in het bos verminderen (Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden)

Perscontact
Fenna Swart, Comité Schone Lucht | + 31 (0)6 415 14 330
Lina Burnelius, Bescherm het Bos Zweden | +46 734 404 793