Persbericht | 29 april 2024

29 april 2024 – In Zweden, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië vinden protesten plaats die samenvallen met Vattenfalls jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) tegen Vattenfalls investeringen in bio-energie uit hout en de voortdurende verbranding van fossiele brandstoffen.

In Stockholm woonde een groep jonge activisten van Fridays For Future Zweden de AVA van Vattenfall bij in de buitenwijk Solna. Gehuld in T-shirts met de tekst “VattenFAIL” richtten zij zich tot Anna Borg, CEO van Vattenfall. Tegelijkertijd deelden Fridays For Future en Protect the Forest, buiten de AVA van Vattenfall in Solna, een greenwashing-bingo uit die journalisten en deelnemers konden gebruiken tijdens de AVA van Vattenfall.

Campagnevoerders in heel Europa roepen Vattenfall op om onmiddellijk haar plannen voor nieuwe biomassacentrales te stoppen, haar handelsactiviteiten in houtpellets en houtsnippers stop te zetten en al haar kolen-, gas- en biomassaverbranding snel uit te faseren en te vervangen door koolstofvrije energie. en investeringen in energiebesparing.

“De belofte van het staatsbedrijf Vattenfall om binnen een generatie ‘fossielvrij’ te zijn, is een schoolvoorbeeld van greenwashing. Als je dit toch al ontoereikende doel eerst binnen een hele generatie nastreeft, staat dat totaal los van de werkelijkheid. We hebben nog slechts jaren de tijd. Het feit dat een staatsenergiebedrijf opzettelijk – en publiekelijk – onze toekomst opoffert, is een groot verraad”, aldus Greta Thunberg van Fridays for Future Sweden.

“De wetenschap is duidelijk: we moeten onze uitstoot aan de bron verminderen en tegelijkertijd de koolstofvoorraad in de bossen vergroten. Het verbranden van bosbiomassa doet het tegenovergestelde: in de komende jaren en decennia zal het zowel de uitstoot verhogen als de koolstofvoorraad in bossen verkleinen, waardoor enorme hoeveelheden C02 uit het bos naar de atmosfeer worden verplaatst”, stelt Lina Burnelius van Protect the Forest Sweden.

“In 2022 stopte de Nederlandse minister voor Klimaat, onder grote druk van natuurorganisaties en wetenschappers wereldwijd, alle nieuwe biomassasubsidies. Vervolgens vernietigde de hoogste Nederlandse rechter in 2023 de milieuvergunning van de geplande biomassacentrale van Vattenfall in Diemen (bij Amsterdam). Toch vroeg Vattenfall opnieuw 400 miljoen euro aan biomassasubsidie aan. Dit verzoek werd door de minister in het geheim ingewilligd, een jaar nadat hij een verbod had uitgevaardigd. Comité Schone Lucht heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend. Vattenfall zwijgt nog steeds over haar subsidies en biomassaplannen en weigert stelselmatig open te zijn over waar het bedrijf het hout vandaan wil halen. De geclaimde duurzaamheid van de biomassa is daarom volkomen oncontroleerbaar en misleidend”, aldus Fenna Swart van Comité Schone Lucht.

“Vattenfall wil dat er steeds meer hout verbrand wordt in warmte- en krachtcentrales in Berlijn.
De hoeveelheid verbrand hout zal stijgen van zo’n 100.000 ton per jaar nu naar maar liefst 1,6 miljoen ton in 2030. Dat is een stijging van 1.600%! Alles aan hout wat de energiebedrijven te pakken kunnen krijgen, wordt verbrand. Het meeste hout komt al rechtstreeks uit het bos, een klein deel is afkomstig van plantages van korte-omloophakhout, en in de toekomst zal ook een deel van het afvalhout worden verbrand. Hiervoor is zowel binnenlands als geïmporteerd hout nodig. In Duitsland wordt het beschikbare hout schaarser en zijn de bossen al zwaar beschadigd door de afgelopen jaren van droogte. Er kan een toenemende concurrentie met de houtverwerkende industrie worden verwacht, stelt  Jana Ballenthien van ROBIN WOOD.

“Vattenfall gaat er prat op een leider te zijn in de energietransitie, maar toch gaat het veel te langzaam van fossiele brandstoffen af, terwijl regio’s in verschillende landen op de lange termijn afhankelijk blijven van stadsverwarming door koolstofrijke, voor het milieu schadelijke houtverbranding.” aldus Almuth Ernsting van Biofuelwatch, VK

“Vattenfall heeft in Brussel gelobbyd tegen elke zinvolle hervorming van de biomassaregels van de EU, die momenteel energiebedrijven belonen voor het verbranden van bossen midden in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Deze kortzichtige en onverantwoordelijke campagne was deels succesvol doordat de Zweedse regering misbruik maakte van haar rol als toenmalige voorzitter van de EU-Raad. Wij eisen dat Vattenfall stopt met investeren in bosvernietiging en het groenwassen van dergelijke vernietiging.” Martin Pigeon, van FERN, Brussel
Foto’s uit Zweden, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië vindt u hier Externe mediamap: VattenFAIL 2024.

Flyer in de vorm van een Greenwashing-bingo kunt u hier uploaden.

Briefing van VATTENFALL’S INVESTERINGEN EN PLANNEN VOOR BIOENERGIE DOOR HOUTVERBRANDING

Open brief verzonden aan Vattenfall op 24 april:

https://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2024/04/open-letter-to-vattenfail-april-2024-.pdf

Een verkorte versie van de open brief aan Vattenfall werd op 24 april gepubliceerd in een opiniestuk in Aftonbladet: Klimatorganisationer: Vattenfall måste sluta bränna bränslen.

Contacts Press & Media

Fenna Swart, Comite Schone Lucht, NL: +31 (0)6 415 14 330

Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, GER: +49 (0) 4038089211

Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden: +46734404793

Almuth Ernsting, Biofuelwatch, UK: +44-1316232600

Martin Pigeon, Fern, Belgium: +32 484 671 909