Actievoerders op het gebied van bosbescherming organiseren op woensdag 27 april a.s. 9.00 uur AM, een internationaal protest in vier landen: Nederland, Zweden, Duitsland en Engeland. Dit naar aanleiding van de recente weigering van Vattenfall (zie brief 22 april 2022, bijlage persbericht) om af te zien van biomassaverbranding voor warmte en energie. De investeringen van Vattenfall in verbranding van houtige biomassa en de voortzetting van fossiele brandstoffen worden alom veroordeeld. Via een Open (brand)brief en een Opiniestuk in NRC riep Comite Schone Lucht ism met 15 andere internationale NGO’s vorige week Vattenfall op te stoppen met de bouwplannen voor de grootste geplande biomassacentrale in Nederland, in Diemen.

Op 27 april 2022, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van Vattenfall (2805) wordt geprotesteerd op de locatie in Diemen. Ook zijn er protesten bij de Moabit electriciteits- en warmtecentrale in Berlijn, die draait op kolen en biomassa en de Biomassa Conferentie Argus in Londen waar een vertegenwoordiger van Vattenfall spreekt. Campagnevoerders eisen van Vattenfall stopzetting van de bouw van nieuwe biomassacentrales en de handelsactiviteiten (grootschalige import) van houtsnippers. Daarnaast vragen zij Vattenfall om per direct over te stappen op CO2-vrije hernieuwbare energie en energiebesparende investeringen. Tijdens de protesten twitteren campagnevoerders over de hele wereld foto’s met hashtag “ #Vattenfail “ en de tekst “Bos-vrij in een generatie” als parodie op de slogan van Vattenfall “Fossielvrij in een generatie”. Zie de foto’s hieronder.


Informatie en context
• Achtergrondbriefing over de investeringen en plannen mbt biomassa van Vattenfall: Over Vattenfall.


Contactpersonen voor pers en media:
NL | Fenna Swart, Comité Schone Lucht – + 31 (0)6 415 14 33
DU | Ronja Heise, Robin Wood – +49160 92910288
SE | Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden +46734404793
UK | Almuth Ernsting, Biofuelwatch +44-1316232600


Achtergrond
Diemen zullen actievoerders onder de vlag van Comité Schone Lucht de brug voor de energiecentrale van Vattenfall bezetten met gele banden met de tekst: “Crime Scene, don’t enter”. Ook komt er een 10 meter lang spandoek met de tekst: “Burning forests to save the Climate? WTF!” Volgens voorzitter van Comité Schone Lucht, Fenna Swart “Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten om alle nieuwe biomassasubsidies per direct stop te zetten. Vattenfall heeft altijd bij onze kritische vragen naar de politiek verwezen. Nu het kabinet zich zo expliciet heeft gesproken, moet Vattenfall woord houden. Het is duidelijk: er is geen draagvlak meer voor biomassa, noch in de politiek, noch in de gemeenten of de samenleving. Voortzetting betekent absoluut het einde van Vattenfall’s geloofwaardigheid als het gaat om hun intenties op het gebied van duurzaamheid.”

Berlijn komen klimaat- en milieuorganisaties, waaronder Deutsche Umwelthilfe (DUH), Naturschutzbund (Nabu), Naturfreunde Deutschland en ROBIN WOOD bij elkaar voor de elektriciteitscentrale Moabit van Vattenfall. In Moabit verbrandt Vattenfall zowel kolen- als houtige biomassa. Vattenfall is van plan de biomassaverbranding aanzienlijk uit te breiden. Bij andere elektriciteitscentrales in Berlijn treft Vattenfall voorbereidingen om steenkool te vervangen door fossiel gas. Ronja Heise, klimaat-campagnevoerder bij ROBIN WOOD, die deelneemt aan het protest met spandoeken, geeft aan: “We moeten ons energieverbruik drastisch verminderen en overschakelen op échte hernieuwbare warmte en elektriciteit. Studies tonen aan dat dit absoluut haalbaar is. Berlijn kan een modelstad worden voor duurzame warmtevoorziening. Het verbranden van hout of fossiel gas in plaats van kolen is simpelweg van het ene probleem naar het andere overstappen. De CO2-uitstoot moet nu omlaag!”

Zweden voert Lina Burnelius van de milieuorganisatie Protect the Forest Sweden actie: “De wetenschap is duidelijk: we moeten onze uitstoot bij de bron verminderen en tegelijkertijd de koolstofvoorraden in bossen vergroten. Terwijl de verbranding van houtige biomassa het tegenovergestelde doet. In de komende beslissende decennia zal biomassaverbranding zowel de CO2-uitstoot verhogen als de koolstofvoorraden in bossen verminderen. Morgen neem ik deel aan de aandeelhoudersvergadering van Vattenfall en hen vragen waarom ze besloten hebben hun inspanningen en geld te investeren in greenwashing in plaats van de noodzakelijke energietransitie te starten die de klimaatcrisis dringend van ons vereist”.

Londen neemt Dorian Wainwright van Biofuelwatch deel aan een protest met spandoeken bij de Biomassa conferentie Argus. Dorian hierover: “Een vertegenwoordiger van Vattenfall zal praten over het openen van markten voor nieuwe houtpellets. Houtpellets zijn gekoppeld aan grootschalige ontbossing, verlies van leefgebieden voor planten en wilde dieren en milieu- onrechtvaardigheid voor gemeenschappen die naast houtpellet-fabrieken wonen. Het laatste dat we nodig hebben, is dat die schadelijke effecten zich in nog meer landen en regio’s voordoen.”