Talloze natuurorganisaties uit VS, Canada, Estland, Letland, Portugal, landen die houtpellets aan Nederland leveren, hebben vandaag in brandbrieven1www.linkedin.com/posts/fenna-swart-17324915_fenna-swart-on-twitter-activity-6944609632782835712-R-RP2www.biofuelwatch.org.uk/wp-content/uploads/Letter-to-Dutch-MPs-Dutch-version.pdf de minister (Rob Jetten) en de Commissie EZK van de Tweede Kamer, opgeroepen om over te gaan tot directe stopzetting van álle biomassasubsidies. Niet alleen de nieuwe subsidies, zoals de minister in april jl aankondigde, maar ook de lopende subsidies, zoals de subsidies voor het jaarlijks verbranden van 3,5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets in kolencentrales. Voortschrijdend inzicht in de desastreuze effecten van houtverbranding op klimaat, bossen en biodiversiteit vraagt om onmiddellijke actie van de minister, aldus de natuurorganisaties. De brandbrieven komen aan de vooravond van het debat in de tweede kamer over de afbouw van subsidies voor biomassaverbranding op woensdag 22 juni a.s. Op 15 juni jl stuurden 5 Nederlandse NGO’s (Comité Schone Lucht, MOB, Leefmilieu, Milieudefensie en Greenpeace Nederland) reeds een brandbrief aan de Commissie EZK en minister Jetten3comiteschonelucht.nl/brief-tav-minister-voor-klimaat-en-energie-dhr-r-jetten-en-cie-ezk-reactie-kamerbrief-biogrondstoffen. Nu komen daar deze twee brandbrieven van 60 buitenlandse NGO’s bovenop.

Flagrante greenwash van “hernieuwbare energie”
Een van de brandbrieven komt van meer dan 40 milieu- en natuurorganisaties uit het zuid- oosten van de Verenigde Staten. Zij roepen de Nederlandse politici op tot een onmiddellijk moratorium op de import van houtpellets uit hun regio voor Nederlandse kolencentrales. Zij vragen met klem het Nederlandse Uitfaseringsplan Biomassaverbranding zo snel mogelijk uit te voeren. De regio waar deze organisaties zijn gevestigd, is ‘s werelds grootste producent van houtpellets. De organisaties achten houtpellets een flagrante greenwash van “hernieuwbare energie”. Zij zien dat de productie en consumptie van houtpellets grote nadelige gevolgen hebben voor het klimaat, de bossen en hun gemeenschappen. Hun gebied wordt opgeofferd voor de Nederlandse vraag naar bio-energie. Uit nieuwe satellietbeelden blijkt dat het verlies aan bos rond houtpelletfabrieken juist extra groot is. In een tweede brandbrief4 vragen nog eens 30 NGOs uit de Baltische staten, VS, Canada, Portugal en Nederland aan de Nederlandse politiek om per direct te stoppen met de import van houtpellets.


Contact pers & media
Adam Colette | Dogwood Alliance | adam@dogwoodalliance.org | +1 828 7130 047 (VS)
Fenna Swart | Comité Schone Lucht | fennaswart25@gmail.com | +31 6 415 14 330 (NL)


Achtergrond & context
Grootste toename import houtpellets
Nederland is momenteel de op één na grootste importeur van houtpellets ter wereld en heeft sinds 2018 de grootste toename van de import van houtpellets dan welk land dan ook4news.cision.com/wood-resources-international-llc/r/netherlands-and-japan-increased-their-market-shares-of-globally-traded-wood-pellets-substantially-in,c3448323. Eerder is al besloten om geen nieuwe subsidie meer te verlenen voor het bijstoken van hout in kolencentrales als de bestaande subsidies in 2027 aflopen. Daarnaast heeft het kabinet in april besloten dat er geen nieuwe subsidies meer komen voor biomassacentrales die ‘lage temperatuurwarmte’ leveren, veelal gebruikt voor stadsverwarming en kastuinbouw.

Nog vijf jaar grootschalige verbranding houtpellets in kolencentrales
Echter de grootschalige verbranding in de Nederlandse kolencentrales gaat nog 5 jaar door. Met zeer nadelige effecten voor klimaat en biodiversiteit. Jaarlijks vergt dit de kaalkap van bos ter grootte van tweemaal het oppervlakte van Amsterdam. Ook vragen de NGO’s om intrekking van toegekende subsidies voor biomassacentrales die nog niet zijn gebouwd (met afkoop van voorbereidingskosten), zoals de geplande biomassacentrale van Vattenfal in Diemen. Daarnaast vinden zij dat nieuwe subsidies voor het verbranden van pellets voor hoge temperatuurwarmte (stoom) in de industrie ook dienen te worden gestopt5Zoals een geplande nieuwe houtverbrandingsinstallatie van Sabic, dochteronderneming van Saudi Amarco, in Bergen op Zoom. Lees: biofuelwatch.org.uk/2021/sabics-biomass-briefing.

Alleen al vorig jaar hebben Nederlandse kolencentrales meer dan 1,2 miljoen ton houtpellets uit het zuidoosten van de VS verbrand. Meer dan uit welke andere regio dan ook. Onze bossen worden vernietigd en onze gemeenschappen worden zwaar geschaad door de Nederlandse honger naar houtpellets.

(Rita Frost, Dogwood Alliance, VS)

Bossen in Estland en Letland worden gekapt met een schadelijk en onhoudbaar tempo. Dat veroorzaakt ernstige ecologische schade. De populaties van bosvogels nemen af, bossen leggen steeds minder koolstof vast en zelfs bedreigde vogelhabitats in beschermde gebieden zijn niet veilig voor houtkap. Import van houtpellets door landen als Nederland is een van de belangrijkste drijfveren voor de intensivering van de houtkap in beide landen.

(Siim Kuresoo van het Estonian Fund for Nature)

Nederland is de op drie na grootste exportmarkt voor pellets van Portugal. We vrezen dat de hoeveelheid Portugese pellets die in Nederlandse kolencentrales wordt verbrand, nog verder zal toenemen, aangezien energiebedrijven de eerdere import uit Rusland willen vervangen.

(Nuno Forner van de Portugese milieuorganisatie ZERO)