Op dinsdag 25 mei en woensdag 26 mei brengen Comité Schone Lucht NL en Forest Defenders Alliance de boodschap naar Brussel dat ‘het verbranden van bosbiomassa gelijk staat aan het systematisch vernietigen van natuurlijke en oeroude bossen op mondiaal niveau’. Doel van deze (COVID-proof) tweedaagse straatactie is om te benadrukken dat biomassaverbranding voor energie een Trojaans paard is in de huidige Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (REDII). Het verbranden van biomassa vernietigt onze bossen, verergert de biodiversiteitscrisis en vormt een bedreiging voor de volksgezondheid door de uitstoot van fijnstof en andere luchtverontreinigende stoffen. De CO2-emissie door de verbranding van biomassa is hoger dan die van kolen en tweemaal zo hoog als die van gas.

Bossen worden gekapt en vernietigd voor energieproductie in onder meer Scandinavië, de Baltische Staten, Roemenië, Frankrijk, Slowakije, het zuidoosten van de VS en Canada. Afbeeldingen op de videobus laten dit zien. De herziening van REDII medio juli biedt de EU de mogelijkheid om deze fouten te corrigeren. Europarlementariërs bezoeken de bijeenkomst tijdens hun pauze tussen 12.00 en 14.00 uur. Comité Schone Lucht en Forest Defenders Alliance zullen daarnaast hun visie presenteren aan de ambassadeurs en klimaatattachés op de ambassades (zogenaamde Permanent Representatives). Deze actie biedt journalisten en media een uitstekende gelegenheid om foto’s te maken.

Contact:
Fenna Swart +31 06415 14330 en Maarten Visschers +31 06344 28154 / Comité Schone Lucht
Comite Schone Lucht en Protest Brussel 24 & 25 mei 2021