in opmaat naar Rondetafel Biomassa Tweede Kamer 15 juni a.s.

Een coalitie van internationale milieuorganisaties, Dogwood Alliance (VS), Natural Resources Defence Council (VS), Save Estonia’s Forests en Biofuelwatch (VK) hebben i.s.m het Nederlandse Comité Schone Lucht een brandbrief gestuurd naar parlementsleden over de noodzaak van intrekking van langlopende biomassasubsidies, in aanloop naar de parlementaire Rondetafel Biomassa as 15 juni (1).1Brandbrief internationale coalitie van milieuorganisaties. Volgens de milieuorganisaties dient het biomassadebat te gaan over de onjuistheid van, de door politiek geclaimde, ‘klimaatneutraliteit’ van biomassa in plaats van op de (aanscherping van) duurzaamheidscertificering van bosbeheer, zoals donderdag a.s. besproken wordt.

Tegen de achtergrond van een vernietiging van ecosystemen, verstoring van de markt van hoogwaardige toepassingen, falend certificeringssysteem van duurzaamheid en toename van CO2-emissies dient de overheid, volgens de milieuorganisaties, de SBP-certificering niet langer te oormerken als bewijs van het voldoen aan Nederlandse SDE+-duurzaamheidscriteria. Certificering is niets anders gebleken dan greenwashing van biomassaverbranding, aldus de coalitie. Om deze redenen dienen de bestaande, langlopende biomassasubsidies z.s.m. gestopt te worden, in navolging van de reeds eerder stopgezette nieuwe biomassasubsidies begin vorig jaar.

Deze gezamenlijke eis met de buitenlandse ngo’s moet nu eindelijk door de Nederlandse Kamerleden worden gehoord en worden omgezet in onmiddellijke actie. De huidige subsidies voor het verbranden van bossen uit het buitenland in Nederlandse kolencentrales moeten nu echt worden stopgezet. Nieuwe biomassasubsidies zijn al gestopt, nu de bestaande subsidies. Nederlandse politici moeten een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

Fenna Swart, voorzitter Comité Schone Lucht

Enviva, dat het grootste deel van de pellets levert die in Nederlandse kolencentrales worden verbrand, oogst routinematig hout door kaalkap van hardhout-bossen met een grote biodiversiteit, gelegen aan de zuid-oost kust van de VS. Dit zonder rekening te houden met lokale gemeenschappen, dieren in het wild of het klimaat. Het is de hoogste tijd dat Nederlandse beleidsmakers stoppen met de schertsvertoning om te doen alsof die praktijken op enigerlei wijze voldoen aan de Nederlandse duurzaamheidsnormen.

Adam Colette, programmadirecteur van Dogwood Alliance, VS,de belangrijkste regio voor de levering van pellets in Nederland

Nederlandse politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en bestaande biomassasubsidies voor meestoken stopzetten. De herkomst van de biomassa is verwoestend voor onze bossen en de biodiversiteit hier in het zuiden van de VS. Het verbranden van biomassa is qua CO2-uitstoot erger dan steenkool. Verbranding van biomassa verergert de klimaat- en biodiversiteitscrisis.

Rita Frost, belangenbehartiger bossen van National Resources Defence Council, VS

Het Rondetafel gesprek biomassa van deze week mag niet het zoveelste praatcafé worden terwijl onze kostbare bossen worden vernietigd om andere landen, waaronder Nederland, te helpen zogenaamd hun doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen. Het moet uitmonden in actie, actie die subsidies voor zo’n destructieve vorm van energie stopzet.

Liina Steinberg, coördinator van Save Estonia’s Forests

Bossen kappen en verbranden voor energie is nooit koolstofarm en mag niet als hernieuwbaar worden aangemerkt – ongeacht hoe duurzaam de bossen waaruit hout wordt gewonnen, ook worden beheerd. Maar het feit dat veel of de meeste pellets niet eens voldoen aan de ontoereikende Nederlandse normen, biedt beleidsmakers een reële kans om die subsidies stop te zetten en bij te dragen aan de bescherming van bossen en klimaat.

Almuth Ernsting, co-directeur Biofuelwatch, VK

Pers
Adam Colette, adam@dogwoodalliance.org, Tel: 18287130047 (VS)
Rita Frost, rfrost@nrdc.org (VS)
Liina Steinberg, liina@savetheforest.ee, Tel: 3725160146 (Estland)
Fenna Swart, fennaswart25@gmail.com, Tel: 31634428154 (Nederland)
Almuth Ernsting, biofuelwatch@gmail.com, Tel: +44-131-6232600 (VK)

Links
1. Brandbrief aan Nederlandse kamerleden (Link);
2. Position Paper Comité Schone Lucht (Swart et al., 2023)
ten behoeve van RTG biomassa in Tweede Kamer 15 juni 2023. Het position paper betreft een analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis van biomassa in Nederland en geeft antwoord op de centrale vraag: “Wat is er aan de hand met de duurzaamheidscriteria biogrondstoffen en welke rol speelde het biomassaconvenant tussen industrie en natuurorganisaties 2015-2021 bij het tot wasdom komen van biomassa in Nederland? Het RTG vindt plaats ter evaluatie van de in maart gereviseerde EU richtlijn hernieuwbare energie en de reactie van Nederland hierop, middels de kamerbrief implementatie duurzaamheidscriteria biogrondstoffen van minister Jetten (Link);
3. Program Rondetafel gesprek biomassa, 15 juni (Link).