Beste volger/ vriend van Comite Schone Lucht,

Bijgaand vind je in deze nieuwsbrief het laatste nieuws over een dramatische ontwikkeling op het gebied van biomassa.

Terwijl de lijsttrekkers roepen zo snel mogelijk van biomassa af te willen, is RWE, het grootste energiebedrijf in Nederland, onder invloed van EU beleid de procedure gestart om de kolencentrale Eemshaven om te bouwen naar een 100% biomassacentrale met CO2-afvang en -opslag (BECCS). 

“Biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag is onbewezen techniek, peperduur, zeer energieslurpend, en desastreus voor bossen en natuur. De wetenschap geeft dit al heel lang aan.” Dat stelt Comité Schone Lucht (CSL)

Comité Schone Lucht heeft samen met buitenlandse bosbeschermingsorganisaties uit de VS en de Baltische staten direct een zienswijze hierover ingediend bij bevoegd gezag provincie Groningen. In de zienswijze gaan zij uitgebreid in op de desastreuze effecten van het onzalige plan van RWE voor klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Daarbij haalt Comité Schone Lucht de vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten aan waarin op de desastreuze effecten wordt in gegaan.   

Jaarlijks wil RWE maar liefst 6 miljoen ton biomassa verbranden. Uitgaande van de verbranding van hout betekent dat binnen 7 jaar het gehele Nederlandse bos zou zijn kaalgekapt en verbrand. De biomassa zal uit de bossen van de Baltische staten en het zuidoosten van de VS komen. Deze bossen worden nu al zwaar aangetast door de jaarlijkse import van 3.5 miljoen ton biomassa voor de huidige bijstook in de vier Nederlandse kolencentrales. Het initiatief van RWE Eemshaven zou deze hoeveelheid verdrievoudigen.    

In haar commentaar haalt Comité Schone Lucht de vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten aan waarbij wordt gesteld dat de zogenaamde ‘klimaatmaatregel’ BECCS juist CO2 uitstoot in plaats van afvangt. Zo gaf wetenschapper dr. Tim Searchinger van de Princeton Universiteit (VS) tijdens het Rondetafelgesprek biomassa op 15 juni jl in de Tweede Kamer dit nog eens aan. Bij BECCS ziet de energiesector met opzet een aantal grote CO2-emissies over het hoofd. Daardoor wordt biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag ten onrechte CO2-negatief genoemd.

Lees hieronder de laatste ontwikkelingen en de (re)acties van Comité Schone Lucht hierop. Bijgevoegd in deze nieuwsbrief een kieswijzer voor wie geïnteresseerd is te weten welke partijen zich actief inzetten tegen biomassa en BECCS en opkomen voor meer schone lucht voor mens, dier en natuur.

Laat ons weten als je vragen, suggesties of opmerkingen hebt.

Hartelijke groet,

Fenna en Maarten
Namens het Team Comité Schone Lucht


10 november 2023

Van kolen naar biomassa – van de regen in de drup

RWE zet controversiële plannen voor ombouw van steenkolencentrales stug door

Net als de Amercentrale wenst RWE haar Eemshavencentrales volledig van steenkool naar biomassa om te vormen. Inclusief de afvang en opslag (of hergebruik) van CO2. © ANP / ANP
Door Edwin Timmer

Energiebedrijf RWE wil zijn kolencentrales per 2030 volledig laten draaien op biomassa. De CO2 die daarbij vrijkomt, wordt opgeslagen onder de grond of hergebruikt. Milieuorganisaties zijn fel tegen. Het van oorsprong Duitse energiebedrijf RWE denkt met zijn plan voor een biomassacentrale een flinke stap te zetten in de Nederlandse klimaataanpak. Met het project Beccus (Bio-Energy Carbon Capture Utilisation & Storage) moet in de kolencentrales in Geertruidenberg (Amercentrale) en de Eemshaven straks koolstof uit verbrande biomassa worden afgevangen, opgeslagen en mogelijk hergebruikt. Jaarlijks wil RWE 11 tot 14 megaton CO2 opslaan in oude gasvelden onder de zeebodem.

Het van oorsprong Duitse energiebedrijf RWE denkt met zijn plan voor een biomassacentrale een flinke stap te zetten in de Nederlandse klimaataanpak. Met het project Beccus (Bio-Energy Carbon Capture Utilisation & Storage) moet in de kolencentrales in Geertruidenberg (Amercentrale) en de Eemshaven straks koolstof uit verbrande biomassa worden afgevangen, opgeslagen en mogelijk hergebruikt. Jaarlijks wil RWE 11 tot 14 megaton CO2 opslaan in oude gasvelden onder de zeebodem.

“Die hoeveelheid is gelijk aan 7 tot 9 procent van de jaarlijkse Nederlandse uitstoot”, zegt RWE-woordvoerder Marjanne van Ginkel. Omdat biomassa volgens de (omstreden) rekenregels van het VN-klimaatpanel IPCC klimaatneutraal is, zou het afvangen voor Nederland zelfs meetellen als negatieve emissie. Van Ginkel: “Deskundigen zijn het erover eens dat we onze klimaatdoelen niet halen zonder CO2 uit de atmosfeer te verwijderen.”

Stoppen met steenkool moet RWE sowieso. ,“Dan kun je de centrales sluiten of kijken of er een alternatief is.” Beide centrales dichtdoen in 2030 is niet verstandig, meent het bedrijf. “Dan zou er een te groot gat in de opwekking van stroom ontstaan. 4 miljoen huishoudens gebruiken onze elektriciteit en warmte. Biomassa is een mogelijk alternatief.”

Fenna Swart van Comité Schone Lucht tijdens een demonstratie tegen biomassa met een zakje houtpellets. Once a forest (ooit een bos) staat er op het zakje. © Comite Schone Lucht
Fenna Swart van Comité Schone Lucht tijdens een demonstratie tegen biomassa met een zakje houtpellets. Once a forest (ooit een bos) staat er op het zakje. 
© Comite Schone Lucht

Natuuractiegroepen zien de plannen echter niet zitten. Eerder klonk in de Tweede Kamer al grote twijfel over de techniek die RWE wil toepassen. “6 miljoen ton biomassa wil RWE in de Eemshaven verbranden. Dat zijn tweehonderd bulkcarriers met 30.000 ton houtpellets per jaar”, zegt Fenna Swart, voorzitter van Comité Schone Lucht (CSL). “Fnuikend voor de biodiversiteit en de bossen. Dit versterkt juist het klimaatprobleem.” Met 6 miljoen ton zou de Eemshavencentrale zelfs meer verstoken dan de geplande Vattenfall- biomassacentrale in Diemen, waarvan de Raad van State onlangs de omgevingsvergunning vernietigde.

AD.nl: https://www.ad.nl/klimaat/plan-ombouw-kolencentrales-met-co2-afvang-ontlokt-nieuwe-strijd-om-biomassa-fnuikend-voor-de-bossen~af3f11e7


15 november 2023

RWE energiecentrale Eemshaven volledig op biomassa is desastreus

Geschematiseerde weergave CO2-emissies BECCS
Geschematiseerde weergave CO2-emissies BECCS

“Biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag is onbewezen techniek, peperduur, zeer energieslurpend, en desastreus voor bossen en natuur. De wetenschap geeft dit al heel lang aan.” Dat stelt Comité Schone Lucht (CSL) naar aanleiding van het initiatief van energiebedrijf RWE Eemshaven om na 2030 haar kolencentrale volledig op biomassa met afvang en opslag van CO2 te laten draaien. Samen met buitenlandse bosbeschermingsorganisaties reageerde het Comité op de start van een mer-procedure voor de ombouw van de RWE kolencentrale.

In september kondigde RWE kolencentrale Eemshaven aan een milieu-effectrapport (MER) op te stellen voor de ombouw van de kolencentrale naar 100% biomassaverbranding waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (afgekort BECCS). Comité Schone Lucht en buitenlandse bosbeschermingsorganisaties uit de VS en de Baltische staten hebben direct een zienswijze hierover ingediend bij bevoegd gezag provincie Groningen. In de zienswijze gaan zij uitgebreid in op de desastreuze effecten van het onzalige plan van RWE voor klimaat, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Daarbij haalt Comité Schone Lucht de vele wetenschappelijke onderzoeken en rapporten aan waar in wordt gegaan op de desastreuze effecten.

Lees hier: https://comiteschonelucht.nl/wp-content/uploads/2023/11/RWE-energiecentrale-Eemshaven-volledig-op-biomassa-is-desastreus.pdf


15 november 2023

Grootste deel politieke partijen wijst biomassaverbranding af

Comité Schone Lucht lanceert kieswijzer Biomassaverbranding

Alle politieke partijen hebben biomassaverbranding als onderwerp in hun verkiezingsprogramma. De omvang van de tekst die gewijd wordt aan biomassaverbranding, varieert sterk. Zo geeft de Partij voor de Dieren een uitgebreide toelichting waarom biomassaverbranding een valse klimaatoplossing is. Andere partijen besteden er slechts één zin aan zoals deze: “De PVV wil voor u geen biomassa”. Nieuw Sociaal Contract geeft aan zeer kritisch tegenover het verbranden van biomassa om energie op te wekken, te staan. De bezwaren tegen biomassaverbranding komen duidelijk aan de orde.

Meest duidelijk en concreet
In haar verkiezingsprogramma is de Partij voor de Dieren het meest duidelijk en uitgebreid over biomassaverbranding. De partij wil zo snel mogelijk een verbod op het verbranden van houtige biomassa voor de opwekking van warmte en elektriciteit. De bouw van nieuwe biomassacentrales wordt gestaakt en subsidies worden per direct gestopt. De kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten en worden niet omgebouwd tot biomassacentrales.

Kort en krachtig tegen
Daarna volgt een groep die zich vaak kort en krachtig uitspreekt tegen biomassaverbranding voor warmte en elektriciteit. Dit zijn in alfabetische volgorde: BIJ1, D66, FVD, JA21, PVDA-GL, PVV, SP.
Een aantal partijen willen geen grootschalige import van biomassa: BBB, SGP, VOLT (geen import van buiten EU). NSC staat zeer kritisch tegenover het verbranden van biomassa om energie op te wekken.

Negatieve emissies
CDA en VVD zetten in op negatieve emissies (het onttrekken van CO2 aan de atmosfeer). Daarbij wil het CDA in ieder geval de locatie van één van de kolencentrales die in 2030 geen kolen meer mogen verbranden, benutten voor het realiseren van infrastructuur voor negatieve emissies. De VVD zet in op negatieve emissies om de reductiedoelen te halen door middel van de realisatie van één elektriciteitscentrale met negatieve emissies in Nederland (daarbij is de VVD niet duidelijk of het om een gas- of kolencentrale gaat).
ChristenUnie wil het verbranden van biomassa op den duur verbieden, tenzij dit met de afvang van CO2 aantoonbaar tot negatieve emissies kan leiden.

Lees hier: https://comiteschonelucht.nl/wp-content/uploads/2023/11/kieswijzer-biomassaverbranding-verkiezingsprogrammas-2023.pdf

Fenna Swart, Comité Schone Lucht

Sluit je aan.
Alle expertise is welkom.
Stuur een mail of volg ons voor de laatste ontwikkelingen!