Beste vriend en nieuwsvolger van Comité Schone Lucht,

De afgelopen week stond het nieuws vooral – en opnieuw – in het teken van de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen.

Onthullingen sluiproute biomassasubsidies
We ontdekten ism Leefmilieu en MOB, via twee WOO-verzoeken, dat de miljoenen overheidssubsidie voor de biomassacentrale vorig jaar opnieuw is toegekend (395 miljoen euro). Dit ondanks het kabinetsbesluit onmiddellijk te stoppen met nieuwe biomassasubsidies en de uitspraak van de Raad van State vorig jaar, die de omgevingsvergunning vernietigde voor de geplande biomassacentrale Diemen.

Nieuwe politieke dwaling
Uit het eerste WOO besluit werd ons duidelijk dat de toekenning heimelijk had plaatsgevonden. De Rijksoverheid maakte dit besluit niet openbaar. Uit het tweede WOO besluit over de communicatie en besluitvorming tussen minister en Vattenfall, kwam vervolgens aan het licht dat de toegekende subsidie onrechtmatig was. Het megabedrag bleek ondanks het kabinetsbesluit in april 2022, een jaar later (maart 2023) te zijn toegekend. Deze nieuwe toekenning is volgens Comité Schone Lucht een nieuwe politieke dwaling van ongekende grootte in het controversiële biomassadossier.

Voorpagina nieuws
Op basis van onze bevindingen schreven wij een persbericht en bracht de Telegraaf als eerste het nieuws op de voorpagina: “Sluiproute Subsidies Vattenfall | Ambtenaren Rob Jetten hielpen Vattenfall aan “subsidie” biomassacentrale”. Voor de gehele tekst van dit artikel, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Nieuwe opinie in Trouw
Daarnaast publiceerde Trouw ons nieuwe opiniestuk over de zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van biomassaverbranding met CO2-afvang en opslag (afgekort BECCS) in kolen- en biomassacentrales, getiteld “Omgebouwde kolencentrale levert niet opeens groene energie, integendeel”. Miljoenen aan ‘groene’ subsidie gaan erin. Maar CO2 afvangen aan de schoorsteen van biomassacentrales, en opslaan is niet duurzaam, betogen Fenna Swart en Maarten Visschers namens Comité Schone Lucht. Voor de gehele tekst van het opiniestuk, zie verderop in deze nieuwsbrief.

Nieuw beroep tegen subsidietoekenning
Last but not least, dienden wij ook een beroep in tegen de subsidietoekenning van minister Rob Jetten. Advocatenkantoor, The New Paradigm, diende namens Comité Schone Lucht ism Leefmilieu en MOB, de beroepsgronden in, in navolging van ons proforma beroep op 28 december 2023, tegen de beslissing van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Als de minister zich niet aan de regels houdt, dan schuwen we een nieuwe gang naar de rechter niet.

Hoe gaat het verder?
Mocht je van deze ontwikkelingen en het vervolg op de hoogte gehouden willen worden of ons anderszins willen ondersteunen, laat het ons weten. Van harte welkom! Voor deze nieuwe procedure is geld nodig. Zowel voor griffiekosten als om het team van jonge juristen een basisvergoeding te kunnen betalen. Comité Schone Lucht wordt niet gesponsord door de Postcodeloterij, overheid, etc. en wil dat ook niet. We opereren onafhankelijk vanuit een doel: schone lucht en bescherming en uitbreiding van bossen en biodiversiteit, en dus tegen biomassacentrales.

Doe mee en ondersteun ons werk
Comité Schone Lucht wordt niet gesponsord door de Postcodeloterij, overheid, etc. en wil dat ook niet. We opereren onafhankelijk, vanuit een belang en een doel: namelijk: schone lucht voor mens, dier en natuur en de bescherming en uitbreiding van bossen & biodiversiteit, en dus tegen biomassacentrales.

Klik hier als je wil doneren aan stichting Comite Schone Lucht, voor schone lucht en meer bossen en biodiversiteit

De Stichting Comité Schone Lucht heeft ANBI status. Mocht het voor je belangrijk zijn dat je jouw gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting, dan kun je ons ook steunen door middel van een speciaal formulier van de belastingdienst. Meer informatie vindt u hier.

We stellen je support en bijdrage zeer op prijs.