Beste vriend en nieuwsvolger van Comité Schone Lucht,

Afgelopen week heeft Comité Schone Lucht CSL via een brief, de informateurs (de heren Dijkgraaf en van Zwol) verzocht om een gesprek over het problematisch biomassadossier. Deze oproep werd gedaan mede namens een lange lijst van (inter)nationale organisaties, wetenschappers en burgers .
Bekende natuurorganisaties uit de VS en de Baltische Staten zijn duidelijk vertegenwoordigd in deze lijst omdat, onder meer, uit hun bossen, per jaar miljoenen tonnen versnipperde bomen worden verscheept naar Nederland voor verbranding in onze biomasacentrales. Deze hoeveelheid zal significant toenemen als de nieuwe Nederlandse regering nu niet drastisch ingrijpt.

Zeker nu energiebedrijf RWE begin dit jaar is gestart met de vergunningprocedure om haar beide kolencentrales (Eemshaven en Amer ) om te bouwen naar 100% biomassa met afvang en opslag van CO2 (zgn BECCS). Daarnaast wil het Comité de implementatie bespreken van de nieuwe Europese Richtlijn hernieuwbare energie (RED3) in de Nederlandse wetgeving. Comité Schone Lucht wil dat biomassaverbranding wordt afgebouwd. Dus ook de langlopende, al vergunde biomassaprojecten. De Europese lidstaten hebben deze ruimte gekregen. CSL wijst de informateurs erop da deze ruimte ook benut wordt.
U kunt de brief en lijst met ondertekenaar hier lezen:

Brief aan de formateurs

Opinie-artikel over PBL-rapport in de Volkskrant
Verder in deze nieuwsbrief een nieuw opiniestukvan Comité Schone Lucht over het opmerkelijke, recente advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan het kabinet om tóch in te blijven inzetten op biomassaverbranding (via beccs) als klimaatmaatregel. Dit advies is eenzijdig ingegeven vanuit economische doelstellingen en daardoor misplaatst en ongegrond, volgens Comite Schone Lucht.

Opinie-artikel PBL rapport (Volkskrant)

Faillissement grootste biomassaproducent ter wereld.
Tot slot besteden we aandacht aan een nieuw artikel van het Amerikaanse natuurplatform Mongabay, over het faillissement van ’s werelds grootste houtpelletproducent Enviva (VS). Enviva is verantwoordelijk voor het grootste deel van de Nederlandse biomassa-import. Het faillissement geeft aan dat de biomassa-industrie aan verval onderhevig is met grote gevolgen voor de energiemarkt in de EU en Nederland.

Lees het artikel


PS. In Down to Earth, het magazine van Milieudefensie, deze maand wordt ook aandacht besteed aan Schone Lucht en het werk van ons Comite. Lees het interview met Fenna Swart.
geschreven door Robert Elsing en Dewi Gigengack in Down to earth van 17 April 2024

Lees hier het artikel


Doe mee en ondersteun ons werk
Ten slotte aandacht voor onze campagne. Comité Schone Lucht wordt niet gesponsord door de Postcodeloterij, overheid, etc. en wil dat ook niet. We opereren onafhankelijk, vanuit een belang en een doel, namelijk: naar schone lucht als grondrecht en de bescherming en uitbreiding van bossen & biodiversiteit, en dus tegen de biomassa-industrie.

Klik hier om te doneren