Beste vriend en nieuwsvolger van Comité Schone Lucht,

Soms zit het mee, soms zit het tegen
Maar afgelopen week deden we weer een flinke stap naar voren met het fantastische nieuws van de aangenomen biomassamotie in de Tweede Kamer. De motie was ingediend door Partij voor de Dieren en NSC en kreeg met uitzondering van het CDA, VVD en BBB alle partijen mee in de volgende opgave voor het kabinet:

1.Boodschap aan de nieuwe regering
➜ ONTMOEDIG de import van houtige biomassa uit het buitenland;
➜ GEEN nieuwe subsidies meer te verstrekken voor houtige biomassa afkomstig uit het buitenland (zie motie).

We danken, namens de bossen, de twee stoere kamerleden, Christine Teunissen (PvdDieren) en Wytske Postma (NSC),  die hierin het voortouw namen en niet opgaven! Deze overwinning geeft ons weer energie om door te gaan met het onder de politieke aandacht houden van het biomassadossier en ervoor te zorgen dat bossen en biodiversiteit niet ondergeschikt of zelfs vergeten worden.

2. The never ending story m.b.t. Vattenfall #VATTENFAIL
Daarnaast hebben we begin van deze week het persbericht gepubliceerd over onze nieuwe Vattenfall actie, die we elk jaar samen met onze collega’s uit Zweden, Duitsland en Engeland organiseren (lees hier de gehele brief). In de afgelopen vijf jaar hebben we, zoals elk jaar op de dag van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Zweden, Vattenfall opgeroepen om haar plannen voor nieuwe biomassacentrales in Europa, waaronder Nederland, te stoppen.

Lees hier ons opinie-artikel over Vattenfall (het Parool, 3 mei 2024).

Het klinkt zeker goed voor het grote publiek dat Vattenfall in haar campagnes wereldwijd voortdurend spreekt van ‘’netto-nul in 2045’, ‘fossielvrij’ en ‘duurzaam geproduceerde biomassa’. Maar het concept ‘fossielvrij’ is natuurlijk volkomen zinloos als het wordt vervangen door een nog meer vervuilend alternatief zoals de systematische verbranding van bosbiomassa voor energie.  Zie ook het opiniestuk in het Zweedse Aftonbladet.

Foto: afbeelding van de auteurs in krantenartikel over Vattenfall van de week in Zweedse Aftonbladet

3. Antwoorden op kamervragen en onze reactie op nieuw PBL rapport
Ten slotte vorige week, op 24 april jl, publiceerde het PBL het nieuwe klimaatrapport  “Trajectverkenning klimaatneutraal 2050”. Het rapport is wederom een erg technisch reken-excel rapport met energiestromen en biomassastromen in exajoulen. Daar is lastig  een voorstelling van te maken. Bij een miljoen ton biomassa is dat helaas anders.

In het rapport spreekt het PBL zich uit tegen CO2-afvang en -opslag (afgekort CCS) als methode om elektriciteitscentrales te verduurzamen. Interessant omdat energiebedrijf RWE haar kolencentrales Eemshaven en Amer wil ombouwen naar 100% biomassaverbranding met CCS (afgekort BECCS). Lees hier onze kritiek hierop.

Ten slotte kwamen er deze week antwoorden op Kamervragen over de overheidssubidies.

Bijna alle Kamerfracties hebben aan minister Jetten vragen gesteld over het hoe en waarom van subsidiering van CCS (als onderdeel van BECCS). Dit heeft de minister namelijk toegevoegd aan het voorstel voor de nieuwe subsidierondes (SDE++ 2024). Het is interessant hoe de Klimaatminister antwoordt. Hij geeft weliswaar antwoorden maar de vraag is of hiermee (lang)uitstaande vragen worden beantwoord. Het geeft in ieder geval de indruk dat ook de minister het zelf niet weet of het wel weet maar niet wil zeggen.

De minister zegt bijvoorbeeld:
“Deze categorie (subsidiëren van CCS) ‘kan’ leiden tot negatieve emissies. 

De minister zegt ‘kan’, geen ‘zal’. Dit is omdat de CCS techniek een niet wetenschappelijk bewezen techniek betreft. Toch geeft de minister alvast aan dat er (miljarden euro’s) subsidies nodig zijn? Vervolgens besluit de minister met hetzelfde mantra dat in de afgelopen vijf jaar – een op een – werd toegepast op biomassastook:

Jetten: “Negatieve emissies zijn op de lange termijn hard nodig om de klimaatdoelen te halen” Met dit soort antwoorden komen we niet alleen nog verder van (een schoon) huis, het maakt ook duidelijk waar de minister naar toe werkt. Handjeklap met de grote vervuilers. Niet naar antwoorden op reële vragen, niet naar oplossingen voor grote ecologische problemen, en niet naar een langetermijnvisie voor een slimme, schone en uitstootvrije energietransitie.

4. Doe mee en ondersteun ons werk voor schone lucht!
Al deze ontwikkelingen vragen om actie. Actie via nieuwe voorlichtingscampagnes, manifestaties, straatacties ism wetenschap en bezorgde burgers maar ook nieuwe juridische procedures, zoals we die ook tegen Vattenfall en RWE zijn gestart.

Hiervoor kunnen we je hulp goed gebruiken. Comité Schone Lucht wordt niet gesponsord door de Postcodeloterij, overheid, etc. en wil dat ook niet. We opereren onafhankelijk, vanuit een belang en een doel, namelijk: naar schone lucht als grondrecht en de bescherming en uitbreiding van bossen & biodiversiteit, en dus tegen de biomassa-industrie.

Klik hier om te doneren

De Stichting Comité Schone Lucht heeft ANBI status. Mocht het voor je belangrijk zijn dat je jouw gift aan de stichting kunt aftrekken van de belasting, dan kun je ons ook steunen door middel van een speciaal formulier van de belastingdienst. Meer informatie vindt u hier.

We stellen je support en bijdrage zeer op prijs.

Veel dank voor je support en ondersteuning
Maarten en Fenna namens het team Comité Schone Lucht

Sluit je aan.
Alle expertise is welkom.
Stuur een mail of volg ons voor de laatste ontwikkelingen!
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Contact voor de pers:

Fenna Swart | Voorzitter Comite Schone Lucht (Clean Air Committee) |

T. +31 (06) 415 14330 | fenna@comiteschonelucht.nl | www.comiteschonelucht.nl