Vandaag is in de Tweede Kamer gestemd mbt het amendement Wet ‘Verbod op kolen uitbreiden met biomassa’ ingediend door de Partij voor de Dieren1. De stemming heeft geen meerderheid behaald. De Tweede Kamer mist hiermee de kans om definitief af te rekenen met biomassa als zgn. hernieuwbare energie, aldus Comite Schone Lucht CSL. ‘De minister, Rob Jetten, blijft worstelen met een op hol geslagen subsidietrein maar de huidige ombouw van kolencentrales naar volledige biomassaverbranding, met een nog onbewezen CO2-afvang en opslag-experiment (afgekort BECCS), betekent de facto een ramp voor klimaat én biodiversiteit’, aldus Fenna Swart, voorzitter CSL.

NVDE grootgebruiker energiesubsidies

Naast de Partij voor de Dieren stemden GL-PvdA, SP, Denk, Volt, JA21 en FvD voor het amendement. Klimaatminister Rob Jetten (D66) had vooraf het amendement ontraden. BBB stelde, samen met VVD en PVV, de lijn te volgen van Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven NVDE die al geruime tijd aangeeft dat er geen hele bomen worden omgehakt voor biomassa. NVDE staat bekend als grootgebruiker van de miljarden euro’s energiesubsidie voor grote verduurzamingsprojecten en pleit ervoor om meer risico te nemen en ook reserves uit te geven aan energieprojecten. Grote energiebedrijven die Nederlandse kolencentrales exploiteren zoals RWE en Uniper zijn lid van deze branchevereniging.2

75.000 hectare bos per jaar

Er wordt nu al jaarlijks 3.5 miljoen ton houtpellets uit de VS en de Baltische staten verstookt. Als de twee kolencentrales van RWE (Eemshaven in Groningen en Amer in Noord-Brabant) volledig overstappen op biomassaverbranding met CO2- afvang en opslag (BECCS) is 7.5 miljoen ton hout per jaar nodig. Dat betekent een verdubbeling van de huidige import. De benodigde import betekent een jaarlijkse kaalkap aan bos van 75.000 hectare. Oftewel een jaarlijks kaalkap van een vijfde deel van het Nederlandse bos.3

BECCS niet CO2-negatief

De biomassa-industrie presenteert BECCS als een technische klimaatmaatregel om CO2 uit de atmosfeer te halen. Maar wetenschappers geven aan dat dit een onbewezen en loze belofte is: 1. Biomassaverbranding is niet CO2-neutraal, en erger dan kolen in de periode tot 2050; 2. In het biomassaproductieproces wordt veel CO2 niet afgevangen. Het gaat om CO2-uitstoot bij boskap, bij het maken van houtpellets, bij het transport naar NL, bij het afvangen en opslaan van CO2. Dit laatste kost een derde deel van de door houtverbranding opgewekte energie. Per saldo stoot BECCS juist CO2 uit. 87 wetenschappers brachten hier in 2021 al een verklaring over naar buiten.

Van groene oplossing naar uitstootprobleem

Biomassa werd tijdens het Kyoto-overleg in 1997 bedacht als groene oplossing voor het energieprobleem. Inmiddels is ook binnen het kabinet bekend dat de praktijk grote problemen oplevert voor klimaat, bossen, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Volgens Comite Schone Lucht moeten daarom de subsidies worden besteed aan hoogwaardige toepassingen van hout om CO2 vast te leggen, naast energiebesparing, woningisolatie en uitstootvrije energie. ‘Met de uitslag vandaag blijven de miljoenen subsidies echter doorstromen naar grote energiebedrijven. Als gevolg hiervan komt de gewenste circulaire economie niet van de grond,” aldus CSL.

1 https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/geen-biomassa-in-gesloten-kolencentrales
2 https://www.nvde.nl/leden/
3 https://www.trouw.nl/opinie/omgebouwde-kolencentrale-levert-niet-opeens-groene-energie-integendeel~b04bfc0c/ https://www.trouw.nl/opinie/tien-redenen-om-geen-biomassa-te-verbranden~bc634523/

Meer over ons werk: hier