Oproep aan Minister Jetten mbt impasse in onderhandelingen over het verbranden van bossen voor hernieuwbare energie in de RED

Zoals u weet, is er een impasse over het verbranden van bosbiomassa in de lopende onderhandelingen (trilogen) over de Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Van belang is dat de Raad haar huidige standpunt verschuift naar het wetenschappelijk onderbouwde standpunt van het Europees parlement. Verder lezen …Oproep aan Minister Jetten mbt impasse in onderhandelingen over het verbranden van bossen voor hernieuwbare energie in de RED

Brief aan minister Jetten: Inzet Nederland in EU Raad bij trilogen RED

Comité Schone Lucht en Forest Defenders Alliance vragen uw nadrukkelijke aandacht voor de eindfase van de onderhandelingen (trilogen) over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie (REDIII), over het onderdeel en de rol van bosbiomassa daarin. Comité Schone Lucht werkt in dit kader samen met Forest Defenders Alliance1, een coalitie van milieuorganisaties in Europa en Noord-Amerika.Verder lezen …Brief aan minister Jetten: Inzet Nederland in EU Raad bij trilogen RED

Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

We are writing to you on behalf of conservation and environmental justice organisations in the USA, Latvia, Estonia, Canada and Portugal, countries which are supplying large and/or growing quantities of wood pellets burned in Dutch power and heat plants.
Verder lezen …Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen

Geachte minister Jetten, minister Van der Wal, staatssecretaris Heijnen en geachte Kamerleden,

Op 22 april 2022 heeft u (minister Jetten) de Kamerbrief ‘Beleidsinzet Biogrondstoffen’ gepubliceerd6. De kamerbrief is geagendeerd voor bespreking tijdens de Commissie van 22 juni aanstaande (17.30 -22.30 uur)7. Hierbij sturen wij u onze reactie op de Kamerbrief. Hierbij gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:Verder lezen …Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen

Vattenfall response to open letter – April 22 2022

To: Almuth Ernsting, Biofuelwatch, UK/USA Fenna Swart, Clean Air Committee NL (Comité Schone Lucht), Netherlands Sophie Bastable, The Forests, Climate and Biomass Working Group (EPN), International Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands, Germany Johan Vollenbroek, Mobilisation for the Environment, Netherlands Maarten Visschers, Leefmilieu, Netherlands Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden Fred Vos, Duurzaam Dorp Diemen, Netherlands Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, Germany Sascha Müller-Kraenner,

Brandbrief aan Anna Borg, CEO Vattenfall

Aan: Anna Borg, CEO VattenfallCopy: Martijn Hagens (CEO Vattenfall Nederland), Alexander Van Ofwegen (directeur Warmte Vattenfall Nederland), Tanja Wielgoss (voorzitter van de Raad van Bestuur Vattenfall Warmte Berlin AG), Karl-Petter Thorwaldsson (minister van Handel, Industrie en Innovatie, Zweden) Betreft: Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) Vattenfall op 28 april 2022 Datum: 13 april 2022 Geachte mevrouw Borg, Namens vijftien milieuorganisaties uit vijf landen

Brief aan de heer M. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw V. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Aan: De heer M. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw V. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat resp. DBO-min@minienw.nl en DBO-stas@minienw.nl Postbus 209012500EX Den Haag Van: Comité Schone Lucht, Leefmilieu, Mobilisation for the Environment Betreft: Gecombineerde Europese ministerraad Milieu en Energie & Klimaat 21 januari 2022 te Amiens; stop zetten van Europese stimuleringsmaatregelen in RED en ETS voor gebruik

Brief aan Minister van Infrastructuur en Water mevr. B. Visser, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatssecretaris Milieu S. van Weyenberg

Aan: Minister van Infrastructuur en Water mevr. B. Visser ministerIenW@minienw.nl , Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mevr. C. Schouten ministerLNV@minlnv.nl en Staatssecretaris Milieu dhr. S. vanWeyenberg ministerIenW@minienw.nl . CC aan: * Directeur-Generaal NVLG dhr. J. Osinga j.m.osinga@minlnv.nl ; directeur Natuur LNV dhr. D. Slangen d.l.m.slangen@minlnv.nl .* Staatssecretaris Klimaat en Energie mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius ministerEZK@minezk.nl ; DG Klimaat en Energie dhr.