Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

We are writing to you on behalf of conservation and environmental justice organisations in the USA, Latvia, Estonia, Canada and Portugal, countries which are supplying large and/or growing quantities of wood pellets burned in Dutch power and heat plants.
Verder lezen …Open Letter to members of the Dutch House of Representatives Committee for Economic Affairs and Climate and to Minister for Climate and Energy, Mr Jetten

Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen

Geachte minister Jetten, minister Van der Wal, staatssecretaris Heijnen en geachte Kamerleden,

Op 22 april 2022 heeft u (minister Jetten) de Kamerbrief ‘Beleidsinzet Biogrondstoffen’ gepubliceerd6. De kamerbrief is geagendeerd voor bespreking tijdens de Commissie van 22 juni aanstaande (17.30 -22.30 uur)7. Hierbij sturen wij u onze reactie op de Kamerbrief. Hierbij gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:Verder lezen …Brief tav Minister voor Klimaat en Energie dhr. R. Jetten en Cie EZK reactie Kamerbrief biogrondstoffen

Vattenfall response to open letter – April 22 2022

To: Almuth Ernsting, Biofuelwatch, UK/USA Fenna Swart, Clean Air Committee NL (Comité Schone Lucht), Netherlands Sophie Bastable, The Forests, Climate and Biomass Working Group (EPN), International Uwe Hiksch, NaturFreunde Deutschlands, Germany Johan Vollenbroek, Mobilisation for the Environment, Netherlands Maarten Visschers, Leefmilieu, Netherlands Lina Burnelius, Protect the Forest Sweden Fred Vos, Duurzaam Dorp Diemen, Netherlands Jana Ballenthien, ROBIN WOOD, Germany Sascha Müller-Kraenner,

Brandbrief aan Anna Borg, CEO Vattenfall

Aan: Anna Borg, CEO VattenfallCopy: Martijn Hagens (CEO Vattenfall Nederland), Alexander Van Ofwegen (directeur Warmte Vattenfall Nederland), Tanja Wielgoss (voorzitter van de Raad van Bestuur Vattenfall Warmte Berlin AG), Karl-Petter Thorwaldsson (minister van Handel, Industrie en Innovatie, Zweden) Betreft: Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) Vattenfall op 28 april 2022 Datum: 13 april 2022 Geachte mevrouw Borg, Namens vijftien milieuorganisaties uit vijf landen

Brief aan de heer M. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw V. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Aan: De heer M. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en mevrouw V. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat resp. DBO-min@minienw.nl en DBO-stas@minienw.nl Postbus 209012500EX Den Haag Van: Comité Schone Lucht, Leefmilieu, Mobilisation for the Environment Betreft: Gecombineerde Europese ministerraad Milieu en Energie & Klimaat 21 januari 2022 te Amiens; stop zetten van Europese stimuleringsmaatregelen in RED en ETS voor gebruik

Brief aan Minister van Infrastructuur en Water mevr. B. Visser, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Staatssecretaris Milieu S. van Weyenberg

Aan: Minister van Infrastructuur en Water mevr. B. Visser ministerIenW@minienw.nl , Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mevr. C. Schouten ministerLNV@minlnv.nl en Staatssecretaris Milieu dhr. S. vanWeyenberg ministerIenW@minienw.nl . CC aan: * Directeur-Generaal NVLG dhr. J. Osinga j.m.osinga@minlnv.nl ; directeur Natuur LNV dhr. D. Slangen d.l.m.slangen@minlnv.nl .* Staatssecretaris Klimaat en Energie mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius ministerEZK@minezk.nl ; DG Klimaat en Energie dhr.

Brief aan Minister Economische Zaken en Klimaat dhr. S. Blok, Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, Klimaat en Energie, mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius en Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mevr. C. Schouten

Aan: Minister Economische Zaken en Klimaat dhr. S. Blok ministerEZK@minezk.nl Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat, Klimaat en Energie, mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius ministerEZK@minezk.nl, Minister Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mevr. C. Schouten ministerLNV@minlnv.nl Copy aan:Mevr. S. van Eck, Permanente Vertegenwoordiging (PV) Nederland in de EU, sector EZK sophie-van.eck@minbuza.nlDhr. C. Colsen, PV Nederland in de EU, sector EZK camiel.colsen@minbuza.nlDhr. W. Wiersema, Ministerie EZK w.j.wiersema@minezk.nlDhr.

Brandbrief, ter attentie van: de Informateur, fractievoorzitters en woordvoerders Klimaat, Economische zaken, Energie, Biodiversiteit en Gezondheid van de Tweede Kamer

Comité Schone Lucht, Leefmilieu en MOBFenna Swart, Maarten Visschers en Johan VollenbroekNamens binnen- en buitenlandse natuurcoalitie Ter attentie van:      Informateur, fractievoorzitters en woordvoerders Klimaat, Economische zaken, Energie, Biodiversiteit en Gezondheid van de Tweede Kamer p/a Tweede Kamer der Staten-Generaal, Postbus 20018, 2500EA Den Haag | Per mail: info@tweedekamer.nl Betreft:brandbrief met verzoek tot onmiddellijke stopzetting subsidie  biomassaverbranding Amsterdam, 23 april 2021 Geachte