Oproep aan Minister Jetten mbt impasse in onderhandelingen over het verbranden van bossen voor hernieuwbare energie in de RED

Zoals u weet, is er een impasse over het verbranden van bosbiomassa in de lopende onderhandelingen (trilogen) over de Richtlijn hernieuwbare energie (RED). Van belang is dat de Raad haar huidige standpunt verschuift naar het wetenschappelijk onderbouwde standpunt van het Europees parlement. Verder lezen …Oproep aan Minister Jetten mbt impasse in onderhandelingen over het verbranden van bossen voor hernieuwbare energie in de RED