Vredespenning voor Frans Timmermans behoeft kritische kanttekening over biomassa

Nijmegen | Op 12 mei 2022 wordt de tweejaarlijkse “Vrede van Nijmegen Penning 2022” uitgereikt aan Frans Timmermans, vice voorzitter van de Europese Commissie. Dit vanwege zijn inzet voor onder meer ‘ínternationale samenwerking, mensenrechten en duurzaamheid’1https://twitter.com/fenokkio/status/1523640433460789249?s=20&t=emnnjxGkMmsU8WvV12d2WA Drie Nederlandse natuurorganisaties, Comité Schone Lucht, Leefmilieu en Mobilisation for the Environment roepen i.s.m. de Internationale Coalitie tegen Biomassa2https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-in-dutch-nl de organisatoren3Gemeente Nijmegen, Radboud Universiteit en Ministerie van Buitenlandse Zaken van de prijs op een kanttekening te plaatsen bij deze prijs.4https://timmermans.petities.nl/

De kandidaat is pleitbezorger van houtige biomassaverbranding voor warmte en
elektriciteit. Als gevolg hiervan wordt systematische boskap gesubsidieerd5Het gaat hier om 17,5 miljard euro aan EU gelden op jaarbasis.
. Dit gaat gepaard met ecologische misstanden en schending van mensenrechten in de bronlanden, zowel binnen als buiten de EU. Het EU Klimaatbeleid, onder leiding van Frans Timmermans, is hierdoor onvoldoende gericht op bescherming en herstel van bossen, biodiversiteit, diersoorten en luchtkwaliteit. Deze kandidaat verdient dus, met deze prijs, een aanmoediging te ontvangen uitzonderlijke inspanningen te verrichten om biomassa een halt toe te roepen” aldus Comité Schone Lucht.

Vandaag wordt door de organisaties ook een gelijknamige petitie gestart6https://timmermans.petities.nl/. Deze is in het verlengde van hun eerdere petitie “De EU moet bossen beschermen, niet verbranden voor energie’’7https://act.wemove.eu/campaigns/biomass-in-dutch-nl die samen met de Nederlandse versie8https://petities.nl/petitions/stop-per-direct-de-subsidie-op-biomassacentrales-in-nederland meer dan 300.000 keer werd getekend. De organisaties hebben aangekondigd de oproep kracht bij te zetten met ludieke acties rondom de prijsuitreiking.


Contact
Comité Schone Lucht | Fenna Swart +31 (0) 6 415 41 330
Leefmilieu | Maarten Visschers +31 (0)6 344 28154

Over Comité Schone Lucht
Comité Schone Lucht representeert i.s.m. de internationale coalitie tegen biomassa, (inter)nationale natuur- en bewonersorganisaties die bezwaar maken tegen biomassacentrales en bijstook van biomassa in kolencentrales. Samen met MOB heeft het Comité een juridische procedure ingezet tegen de natuurvergunning van de nog te bouwen biomassacentrale Diemen van Vattenfall. MOB heeft juridische procedures tegen bijstook van biomassa in kolencentrales en de bouw van biomassacentrales lopen.

Comite Schone Lucht heeft in de afgelopen 4 jaar aanhoudend campagne gevoerd op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau tegen opname van biomassaverbranding onder de noemer van ‘hernieuwbare energie’ in zowel NL als de EU m.b.t.. het gereviseerde voorstel voor de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) als onderdeel van het nieuwe Europese Klimaatprogramma Fitfor55, opgesteld door EU Commissaris. Volgens minister Jetten heeft het zwaarwegende belang van ontbreken van draagvlak vanuit de samenleving, op basis van de petitie9https://www.biofuelwatch.org.uk/2022/vattenfall-doa-pr/, bijgedragen aan de besluitvorming jl. om nieuwe subsidies voor biomassa stop te zetten, conform het advies van de SER (2020). Deze subsidiestop betreft alleen laagwaardige biomassawarmte voor warmtenetten en kassen. CSL vindt dat de subsidies ook voor hogetemperatuurwarmte (zoals de opwekking van stoom voor industriële toepassing) en bestaande subsidies beëindigd moet worden. De vrijkomende SDE subsidies kunnen hiervoor gebruikt worden, naast een structurele inzet op energiebesparing (isolatie) en hybride warmtepompen.

Over NL Kabinetsbesluit subsidiestop biomassa
Nadere invulling en aanscherping in het afbouwplan betreffen de al vergunde subsidies voor nog niet gebouwde biomassacentrales, zoals die van Vattenfall in Diemen. CSL vindt dat ook deze subsidies dienen te worden ingetrokken, conform het SER advies (2020): “Financiële compensatie voor de gemaakte voorbereidingskosten zijn gepast, nu de centrales zelf nog niet is gebouwd. CSL heeft dit ook de minister geadviseerd op 21 april jl. en gevraagd met Vattenfall in gesprek te gaan. “Vattenfall vraagt al 1,5 jaar om duidelijkheid van de politiek. Compensatie van kantoorkosten is nodig. De 395 miljoen euro gereserveerde subsidies voor biomassa kunnen dan geïnvesteerd worden in echte duurzame technieken. Dat geld is hard nodig. Ga niet door met een biomassacentrale die niemand meer wil. Wij hebben dit vorige week nogmaals kenbaar gemaakt via een brandbrief aan de CEO van Vattenfall.11 De politiek is nu aan zet”, aldus CSL.

Bijstook biomassa in Kolencentrales
CSL vindt ook dat de subsidies voor de bijstook van geïmporteerde biomassa in de Nederlandse kolencentrales moeten worden ingetrokken. Jaarlijks worden 3.5 miljoen ton geïmporteerde houtpellets in Nederlandse kolencentrales verbrand. De totale exploitatiesubsidie in de periode 2019-2027 bedraagt 3.6 miljard euro. CSL in samenwerking met Forest Defenders en buitenlandse NGO’s uit de Baltische Staten en de Verenigde Staten geven al jarenlang aan tegen deze import te zijn. Mede vanwege de desastreuze kaalkap van hun bossen. De landelijke Nederlandse NGOs onder leiding van Greenpeace stapten om deze reden in juli 2021 uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa, die ze eerder met de industrie hadden ondertekend.