VattenFAIL: civil society groups in Sweden, Germany, Netherlands and Brussels call out Vattenfall’s investments in wood bioenergy and continued fossil fuels burning

26th April 2022 – Coinciding with Vattenfall’s AGM, banner protests against the company’s investment in and expansion of wood bioenergy have been held at the site of a proposed new biomass plant in Diemen, Netherlands, outside Vattenfall’s offices in Berlin and Brussels, and outside the company’s AGM itself, in Solna, Sweden. Verder lezen …VattenFAIL: civil society groups in Sweden, Germany, Netherlands and Brussels call out Vattenfall’s investments in wood bioenergy and continued fossil fuels burning

27 april – Internationaal protest tegen Vattenfall

Actievoerders op het gebied van bosbescherming organiseren op woensdag 27 april a.s. 9.00 uur AM, een internationaal protest in vier landen: Nederland, Zweden, Duitsland en Engeland. Dit naar aanleiding van de recente weigering van Vattenfall (zie brief 22 april 2022, bijlage persbericht) om af te zien van biomassaverbranding voor warmte en energie. De investeringen van Vattenfall in verbranding van houtige biomassa